Відмінності між версіями «Геолого-географічний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова»

нема опису редагування
м (Вікіпосилання має ідентичний текст до пайпу і після)
 
'''Гео́лого-географі́чний факульте́т Одеського національного університету імені І. І. Мечникова''' — один з найстаріших факультетів [[Одеський національний університет імені І. І. Мечникова|університету]].
Відкриття кафедри геогнозії і палеонтології в перші роки післі відкриття Новоросійського (Одеського) університету (1 (13) травня 1865 року) сталося у 1867 році завдячуючи професору М.&nbsp;М.&nbsp;Соколову (1826–18771826—1877).<br/>
: У 1934 році, на виконання Постанови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 16. 05. 1934&nbsp;р. «Про викладання географії в початковій і середній школі» і Постанови президії комітету вищої технічної освіти при ЦВК СРСР від 14. 07. 1934&nbsp;р. «Про викладання економічної географії у вузах і втузах» на базі кафедр фізичної географії і геології університету та кафедри економічної географії Одеського інституту народного господарства створено географічний факультет Одеського державного університету. У складі факультету були кафедри фізичної географії і геології, економічної географії, метеорології і гідрології, геодезії і картографії, геології, мінералогії і петрографії. Всі кафедри були випусковими. Основою матеріально-технічної бази факультету були навчальні кабінети при відповідних кафедрах, метеостанція, петрографо-мінералогічний і палеонтологічний музеї. Першими деканами географічного факультету були доц. О.&nbsp;М.&nbsp;Смирнов (1934–19351934—1935, 1937–19381937—1938), проф. Ш.&nbsp;Г.&nbsp;Вишнепольський (1936–19371936—1937), доц. І.&nbsp;Ю.&nbsp;Калібердін (1938–19391938—1939), проф. І.&nbsp;Д.&nbsp;Андросов (1940–19411940—1941).<br/>
До 1941&nbsp;р. факультет випустив 171 фахівця, на кафедрах дослідницьку роботу здійснювали 10 аспірантів. Викладачі та співробітники факультету проводили дослідження і картографування природних умов і ресурсів півдня України, надавали методичну допомогу вчителям географії загальноосвітніх шкіл.<br/>
У роки Великої Вітчизняної війни підготовка фахівців-географів проводилась в евакуації ([[Майкоп|м. Майкоп]]&nbsp;— 1941–19421941—1942&nbsp;рр., [[Байрамали|м. Байрам-Алі]]&nbsp;— 1942–19441942—1944&nbsp;рр.). Деканом факультету у воєнні та перші повоєнні роки був завідувач кафедри економічної географії доц. О.&nbsp;М.&nbsp;Смирнов.<br/>
Восени 1945 року на базі кафедри геології, музеїв, кабінету і лабораторії ґрунтознавства та студентів геологічної фуркації було створено геолого-ґрунтовий факультет (декан проф. Ю.&nbsp;А.&nbsp;Гапонов) у складі трьох кафедр&nbsp;— геології і палеонтології, гідрогеології, мінералогії і петрографії, кабінету і лабораторії ґрунтознавства (у 1948–19491948—1949&nbsp;рр. кафедри ґрунтознавства).<br/>
У 1952 році географічний і геолого-ґрунтовий факультети університету були об'єднані у геолого-географічний факультет (декан&nbsp;— доц. О.&nbsp;М.&nbsp;Смирнов у 1952–19601952—1960&nbsp;рр.).
: У різні роки факультет очолювали: доц. Г.&nbsp;П.&nbsp;Міщенко (1960–19701960—1970&nbsp;рр.), проф. [[Зелінський Ігор Петрович|І.&nbsp;П.&nbsp;Зелінський]] (1970–19791970—1979&nbsp;рр.), доц. І.&nbsp;О.&nbsp;Полоса (1979–19831979—1983&nbsp;рр.), проф. О.&nbsp;Г.&nbsp;Топчієв (1983–19851983—1985&nbsp;рр.), доц. Я.&nbsp;М.&nbsp;Біланчин (1985–20071985—2007&nbsp;рр.). З 2007 року факультет очолює проф. Є.&nbsp;А.&nbsp;Черкез.<br/>
Протягом 70 років існування факультет підготував майже 10 тисяч фахівців&nbsp;— географів і геологів, 600 аспірантів і докторантів. Близько 500 випускників факультету захистили кандидатські та докторські дисертації. Серед випускників факультету&nbsp;— [[Чебаненко Іван Ілліч|І.&nbsp;І.&nbsp;Чебаненко]]&nbsp;— академік АН УРСР, Лауреати Ленінської премії&nbsp;— О.&nbsp;А.&nbsp;Гордієнко, В.&nbsp;М.&nbsp;Степанов, В.&nbsp;Є.&nbsp;Хаджи, Лауреати Державної премії СРСР&nbsp;— Л.&nbsp;Л.&nbsp;Перчук, В.&nbsp;Є.&nbsp;Хаджи. Лауреатами Державної премії Молдавської РСР у 1988&nbsp;р. стали випускники геолого-географічного факультету В.&nbsp;М.&nbsp;Баранова, І.&nbsp;В.&nbsp;Зеленін, В.&nbsp;О.&nbsp;Подражанський. Лауреати [[Державна премія України в галузі науки і техніки|Державної премії України в галузі науки і техніки]]&nbsp;— професори факультету Г.&nbsp;І.&nbsp;Швебс (1993), І.&nbsp;П.&nbsp;Зелінський та Є.&nbsp;А.&nbsp;Черкез (1996).
: Нині до складу факультету входять 6 кафедр (кафедра загальної та морської геології, кафедра інженерної геології і гідрогеології, кафедра фізичної географії та природокористування, кафедра економічної і соціальної географії, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, кафедра географії України).
[[Категорія:Географічні факультети|Одеса]]
[[Категорія:Науково-дослідні лабораторії]]
[[Категорія:1934 в Одесі]]