Відмінності між версіями «Оцінювання»

13 314 байтів додано ,  3 роки тому
Доповнення
м
(Доповнення)
'''Оцінювання''' — ({{lang-fr|evaluation}} від value ціна, вартість) оцінка, визначення [[ціна|ціни]], [[вартість|вартості]], визначення [[кількість|кількості]], [[якість продукції|якості продукції]], якості ресурсів, придатності тощо; [[аналіз]] [[дані|даних]], обстановки.
 
'''[http://www.ukreval.org/ua/ ОЦІНЮВАННЯ політики/ програми/ проекту]'''
 
'''ОЦІНЮВАННЯ (англ. evaluation)''' – це: 1) аналітичний інструмент або процедура, призначення якої – вимірювання прямих ефектів, результативності і довгострокових наслідків реалізації державних програм, галузевих політик, програм розвитку, проектів некомерційного сектору, корпоративних програм; 2) міждисциплінарне дослідження, яке використовує економічні, соціологічні, політологічні методи у відповідності з визнаними стандартами національних і міжнародних спільнот у сфері оцінювання.
 
'''ОЦІНЮВАННЯ політики/ програми/ проекту (Evaluation – Оценка/ Оценивание)''' - це визначення змін за результатами реалізації політики/ програми/ проекту, задля того, аби зрозуміти:
 
• чи були досягнуті заплановані результати?
 
• наскільки вірними були припущення щодо результатів політики/ програми/ проекту?
 
• наскільки ефективними, результативними і стійкими є зміни?
 
Оцінювання результатів політики/ програми/ проекту дає зворотній зв’язок щодо досягнення мети та завдань політики/ програми/ проекту. Оцінювання є основою для прийняття рішень та належного планування, ефективного використання коштів. Оцінювання створює передумови для удосконалення політики/ програми/ проекту, оскільки дозволяє навчатися на основі уроків попереднього досвіду. Оцінювання забезпечує реалізацію принципів належного врядування (ефективності, результативності, відкритості, підзвітності).
 
'''''Оцінювання'' чи ''Оцінка''?''' Фахівці з моніторингу та оцінювання в Україні паралельно вживають терміни ''Оцінювання'' та ''Оцінка'' в розумінні ''Evaluation''. Укладачі Глосарію термінів з моніторингу та оцінювання<ref>{{Cite web|url=http://www.ukreval.org/ua/publikatsiji/uao-publikatsii/241-glosarij-terminiv-z-monitoringu-ta-otsinyuvannya-2|title=Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання - 2 видання|last=Admin|website=www.ukreval.org|language=uk-ua|accessdate=2017-08-16}}</ref> віддали перевагу терміну ''Оцінювання''. Цей вибір був зумовлений двома причинами. Перша причина лежить у площині мовознавства, зокрема, використання росіянізмів та вживання віддієслівних іменників з суфіксом -к-, що позначають опредметнену дію (що стосується слова ''Оцінка''). На думку дослідників, значна частина іменників з суфіксом -к-, що виражають упредметнену дію, є запозиченнями з російської мови (наприклад, слова гравіровка, стажировка тощо). Рекомендацією мовознавців при утворенні віддієслівних іменників є вживання суфіксу -анн-(я) у тих випадках, коли дієслово відноситься до недоконаного виду, тобто означає розгорнуту в часі, тривалу дію. Тобто відповідником до дієслова ''Оцінювати'' є іменник ''Оцінювання''. При утворенні іменників від дієслова доконаного виду рекомендують вживати нульовий суфікс як ознаку результативності. У випадку дієслова ''Оцінити'' означало б іменник ''Оцін''; на нашу думку така форма перекладу не була б сприйнята, тому пропонуємо використання слово ''Оцінка'' до результату, слова, що відображає доконану дію. Друга причина є продовженням дискусії щодо суфіксів, і апелює до інтуїтивного сприйняття термінів. Як такий термін ''Оцінка'' сприймається як результат, тоді як ''Оцінювання'' стосується скоріше процесу, що відображає суть оцінювання як дії в часі. Крім того, термін ''Оцінка'', на нашу думку, ближчий до поняття перевірки та контролю, на відміну від ''Оцінювання'', що має більш нейтральне забарвлення. Хоча термін ''Оцінка'' вже використовують в державному та громадському секторах, в академічній сфері науковці та дослідники частіше використовують термін ''Оцінювання''.
 
'''ОЦІНЮВАННЯ (Assessment – Оценка)''' - це процес, який може бути несистемним, зі збору інформації, її аналізу та формування суджень на його основі. Термін Assessment має певні відмінності від терміну Evaluation – останній використовується як конкретний термін в рамках проектного менеджменту (щодо оцінювання проектів та програм), тоді як Assessment є словом загального вжитку.
 
'''ОЦІНЮВАННЯ EX-ANTE / ПЕРЕДОЦІНЮВАННЯ (Ex-ante evaluation – Оценка ex-ante)''' - це оцінювання, що проводять до початку впровадження політики/ програми/ проекту. Метою цього типу оцінювання є визначення, чи правильно було визначено проблему, на вирішення якої спрямовано політики/ програми/ проекту, чи відповідають цілі політики/ програми/ проекту та способи їх досягнення потребам, чи достатніми є наявні ресурси та чи правильна логіка закладена в процес досягнення змін.
 
'''ОЦІНЮВАННЯ EX-POST / ПОСТОЦІНЮВАННЯ (Ex-post evaluation – Оценка ex-post)''' - це різновид оцінювання, що проводиться через кілька років після завершення політики/ програми/ проекту. Оцінювання ex-post має на меті з’ясувати, які фактори вплинули на досягнення/ недосягнення успіху, оцінити сталість результатів та впливу політики/ програми/ проекту, а також надати рекомендації для майбутніх політики/ програми/ проекту. Таке оцінювання загалом ставить перед собою більш широкий спектр питань в порівнянні з підсумковим оцінюванням (summative evaluation), яке частіше сфокусоване на визначенні результативності політики/ програми/ проекту.
 
'''ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ (Impact Evaluation – Оценка влияния)''' - це систематичне вивчення змін, які стали наслідком конкретних заходів, здійснених в рамках політики/ програми/ проекту. Як правило, оцінювання впливу включає в себе збір вихідних даних для групи втручання та контрольної групи на початку політики/ програми/ проекту, а також збір даних після завершення політики/ програми/ проекту.
 
'''ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ (Process evaluation – Оценка процесса)''' - це різновид оцінювання, який сфокусований на процесі реалізації політики/ програми/ проекту та включає в себе оцінювання доступу до послуг, їх якість, рівень задоволеності споживачів, підхід до управління політики/ програми/ проекту тощо. Оцінювання процесу може дати розуміння культурного, соціально-політичного, юридичного, економічного контекстів, що можуть вплинути на імплементацію політики/ програми/ проекту. Існує підхід, за яким терміни Формуючого оцінювання та оцінювання процесу вживають як синоніми (наприклад, Road to Results, Morra Imas, Rist). В інших джерелах, попри деяку подібність між цими різновидами оцінювання (проведення під час імплементації політики/ програми/ проекту, можливість отримання актуальної інформації щодо реалізації політики/ програми/ проекту), говорять про відмінності між ними. Так, оцінювання процесу дає розуміння того, яким чином політики/ програми/ проекту досягає поставлених цілей, а інформація, отримана під час такого оцінювання допомагає інтерпретувати результати та є корисною для планування подібних політики/ програми/ проекту. Тоді як формуюче оцінювання частіше покликане надати інформацію, що допоможе внести зміни до дизайну політики/ програми/ проекту задля досягнення кращого результату. Якщо в результаті оцінювання процесу були виявлені недоліки в реалізації політики/ програми/ проекту, рекомендується проведення формуючого оцінювання з більш детальним розглядом проблеми та її причин. Існує думка, що оцінювання процесу та ex-ante оцінювання є різновидами формуючого оцінювання. Обидва типи оцінювання сприяють результативності політики/ програми/ проекту, дають можливість зрозуміти, які фактори можуть потенційно впливати на успіхи/невдачі політики/ програми/ проекту.
 
'''ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (Outcome evaluation – Оценка результатов)''' - це оцінювання, що визначає, наскільки заходи чи політики/ програми/ проекту вплинули на досягнення цілей, а також до яких запланованих і незапланованих кінцевих результатів привела програма.
 
== У бухгалтерському обліку ==
8

редагувань