Відмінності між версіями «Шинкарук Володимир Іларіонович»

 
Хоча частина робіт з цієї тематики вийшла ще за часів радянського ладу<ref>'''Шинкарук В. И.''' Философия и мировоззрение // Человек и мир человека. Категории «человек» и «мир» в системе научного мировоззрения. [Владимир Илларионович Шинкарук, Вадим Петрович Иванов, Иван Николаевич Молчанов и др.]. / Ред. кол.: В.&nbsp;И.&nbsp;Шинкарук [отв. ред.]. / АН УССР. Ин-т филосфии.&nbsp;— Библиог.: сс. 332–336.&nbsp;— Предм. указ. сс. 338–340.&nbsp;— К.: Наук. Думка.&nbsp;— 1977.&nbsp;— 342 с.&nbsp;— СС. 7-26;</ref><ref>'''Шинкарук В. И.''' Категориальная структура научного мировоззрения/ Володимир Іларіонович Шинкарук. // Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. [Владимир Илларионович Шинкрук, Борис Сергеевич Укринцев, Жабойхан Мубаракович Абдильдин и др.]. / Отв. ред-ры В.&nbsp;И.&nbsp;Шинкарук, А.&nbsp;И.&nbsp;Яценко. / АН УССР. Ин-т философии. Укр. отд. Филос. общ-ва СССР.&nbsp;— К.: Наук. думка, 1981.&nbsp;— 368 с.&nbsp;— СС. 11-25;</ref><ref>'''Шинкарук В. И., Яценко А. И.''' Гуманизм диалектико-материалистического мировоззрения / Владимир Илларионович Шинкарук, Александр Иванович Яценко.&nbsp;— К.: Политиздат Украини, 1984.&nbsp;— Библиог.: сс. 249–254.&nbsp;— 256 с.)</ref>, особливо яскраво ці його провідні ідеї почали втілюватися в конкретні теоретичні наробки наприкінці 1990-х&nbsp;— на початку 2000-х років<ref>Шинкарук В. Методологічні засади філософських вчень про людину / Володимир Іларіонович Шинкарук. // Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми.&nbsp;— К., 2000.&nbsp;— СС. 8—48.</ref>.
 
"Відомий вчений з діаспори О. Кульчицький зауважив у своїй суті синтетичну тяглість української людини до поєднання західної духовності, а то є раціонально-активна світонастанова, готовність до дії. Щоправда, такій тяглості не судилося гармонійно вивершитися в минулому через несприятливі зовнішні обставини, зумовлені периферійним розташуванням України в імперії та її колоніальним статусом. Очевидно, нинішні покоління українців, що входять у третє тисячоліття, зуміють втілити ідеал єдності високорозвинутого інтелекту та глибоко розвинутої душевності. Дух спонукає людину постійно вдивлятися у себе та в довкілля, дбати про його поліпшення. Отже, і державотворча, і культурна політика нашої держави повинна будуватись на тезі, що тільки інтелектуальна і душевно багато особистість здатна гідно репрезентувати свій час свій народ, національну культуру, свою державу. Й лише вона здатна протидіяти всім кризовим явищам", – цитату взяту з книжки Ігоря Шарова "100 сучасників: роздуми про Україну".
 
== Основні праці ==
1628

редагувань