Відмінності між версіями «Старший науковий співробітник»

Закон України «Про вищу освіту» встановив '''вчене звання старшого дослідника''', яке присвоюється особам, які професійно здійснюють наукову або науково-технічну діяльність.<ref>[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами і доповненнями), в редакції від 05.03.2017]
</ref>
 
Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, які мають науковий ступінь; стаж роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівників; наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН; сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови, та документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання.<ref>[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, набирає чинності з 31 грудня 2019 року]</ref>