Відмінності між версіями «Історія Тернополя»

* ''Дуда І.'' Тернопіль // {{ТЕС|3|402–406}}
* ''Литвин М., Науменко К.'' Історія ЗУНР. — Львів&nbsp: Інститут українознавства НАНУ, видавнича фірма «Олір»,1995. — 368 с., іл. — ISBN 5-7707-7867-9.
* ''Сіреджук П.'' [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mandriv_2013_5_4 Тернопільська волость 1697 р.] // Наукові виклади. — Тернопіль : Мандрівець, 2013. — № 5. — С. 24—28.
* ''Фроленков В.'' Острозькі князі // {{ТЕС|2|697–699}}
 
163 132

редагування