Відмінності між версіями «Збіжність (вимірювання)»

Одержані в одних і тих же умовах результати можуть відрізнятися через дію випадкових ефектів, іншими словами, спостережувана мінливість результатів за умов збіжності обумовлена [[Випадкова похибка|випадковою похибкою]] вимірювання.
 
Кількісною характеристикою збіжності виступає [[стандартне відхилення]] збіжності <math>S_r</math> – стандартне відхилення результатів вимірювань, одержаних в умовах збіжності.
 
В практиці вимірювань широко використовується границя збіжності <math>r</math>– значення, яке з ймовірністю 0,95 не перевищує абсолютної різниці між крайніми результатами (найбільшим та найменшим), одержаними в умовах збіжності. Границя збіжності виступає критерієм для виявлення [[Промах|промахів]] – якщо різниця між крайніми результатами перевищує границю збіжності, то найімовірніше один із результатів (або і обидва) є промахами.
 
Значення <math>r</math> можна знайти через стандартне відхилення збіжності за формулою: <math>r=Q_n\cdot S_r</math>. Тут <math>Q_n</math> - коефіцієнт, значення якого залежить від числа результатів вимірювань <math>n</math>. Для <math>n</math>=2 <math>Q_2</math>=2,77 за умови, що результати [[Закон розподілу|розподілені]] за [[Нормальний розподіл|нормальним законом]].
 
Замість терміну «збіжність» іноді використовують термін «повторюваність».