Відмінності між версіями «Рівняння Арреніуса»

Рівняння Арреніуса стало одним з основних рівнянь [[Хімічна кінетика|хімічної кінетики]], а [[енергія активації]] — важлива характеристикою реакційної здатності речовин.
==Модифіковане рівняння Арреніуса==
Рівняння Арренiуса, в якому предекспонентний фактор пропорційний до T<sup>n</sup>, де T термодинамічна температура, n — емпірична стала:
 
k= BT<sup>n</sup>exp(E<sub>a</sub>/RT),
 
де k — константа швидкості реакції, B — незалежна від температури стала, E<sub>a</sub> — енергія активації, R — газова стала.
 
== Див. також ==
*[[Активаційний закон дифузії]]