Відмінності між версіями «Рада суддів України»

нема опису редагування
'''Рада суддів України''' — колегіальний орган, що в період між [[з'їзд суддів України|з'їздами суддів України]] є вищим органом суддівського самоврядування.
{{Оновити|дата=грудень 2011}}
'''Рада суддів України''' — в період між [[З'їзд суддів України|з'їздами суддів України]], вищий орган [[Суддівське самоврядування|суддівського самоврядування]].
 
Діяльність Ради суддів України регламентується [[Закон України «Про судоустрій і статус суддів»|Законом України «Про судоустрій і статус суддів»]].
Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у складі одинадцяти суддів. До складу Ради суддів України входять по три представники від кожної конференції суддів та по одному представнику від Конституційного Суду України та Верховного Суду України.
Рада суддів України у період між з'їздами суддів України організовує виконання рішень з'їзду та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання з'їзду. [[Повноваження]] та порядок роботи Ради суддів України визначаються цим Законом та положенням про Раду суддів України, яке затверджується з'їздом суддів України.
 
Рада суддів України у період між з'їздами суддів України організовує виконання рішень з'їзду суддів України та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання з'їзду суддів України. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначаються цим Законом та положенням про Раду суддів України, затвердженим з'їздом суддів України.
== [[Повноваження]] ==
 
== Склад ==
1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;
Раду суддів України обирає з'їзд суддів України. До складу Ради суддів України входять:
2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань;
* одинадцять суддів від місцевих загальних судів;
3) призначає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України та його заступників;
* п'ять суддів від місцевих адміністративних судів;
4) здійснює контроль за організацією діяльності судів;
* п'ять суддів від місцевих господарських судів;
5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
* чотири судді від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;
6) затверджує зразки посвідчень [[суддя|судді]], судді у відставці, [[Народні засідателі|народного засідателя]], [[присяжні|присяжного]];
* два судді від апеляційних адміністративних судів;
7) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «[[Про судоустрій і статус суддів]]».
* два судді від апеляційних господарських судів;
По факту: очень похоже на коррупционный орган, на съездах которого избираются смотрящие.
* по одному судді від вищих спеціалізованих судів;
* один суддя Верховного Суду України.
 
Актуальний загальний склад РСУ станом на березень 2015 року — 40 суддів. Головою РСУ є Сімоненко Валентина Миколаївна.
== Загальні р-ні суди ==
 
== Повноваження ==
Загальне порушення суддями постанови Пленуму ВСУ від 13.06.07 р. № 8 :
Рада суддів України:
Шум Л.М. у справах ун. № 759/13310/13-ц, ун. № 759/16891/13-ц порушила ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ст. 107 ЦПК;
# розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;
П’ятничук І.В. у справах ун. №759/15164/13-ц, ун. №759/17823/13-ц, ун. №759/18531/13-ц, ун. №759/18966/13-ц, ун. №759/19065/13-ц порушила ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ст. 107 ЦПК;
# розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань;
Петренко Н.О. у справах ун. № 759/14555/13-ц, ун. № 759/17170/13-ц, ун. № 759/18174/13-ц порушила ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ст. 107 ЦПК;
# визначає особу, уповноважену представляти бюджетні запити щодо фінансування судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік або змін до нього;
Лук’яненко Л.М. у справі ун. № 759/18121/13-ц порушила ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ст. 107 ЦПК;
# обирає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України та його заступників;
Кривов’яз А.П. у справі ун. № 759/17403/13-ц порушив ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 124, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, посилається на скасоване рішення від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 КС України (яке посилається на скасовані кодекси)ч. 4 ст. 122 ЦПК;
# визначає за поданням Голови Державної судової адміністрації України граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь, у межах видатків на утримання Державної судової адміністрації України;
Кохановська З.С. у справах ун. № 759/16409/13-ц, ун. №759/17710/13-ц порушила ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ст. 107 ЦПК;
# здійснює контроль за організацією діяльності судів, заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України;
Величко Т.О. у справах ун. № 759/16408/13-ц, ун. № 759/18122/13-ц порушила ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ст. 107 ЦПК;
# звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
Заєць Т.О. у справах ун. № 759/12209/13-ц та ун. № 759/15476/13-ц, порушив ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 124, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ч. 4 ст. 122 ЦПК;
# затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;
Ключник А.С. у справі ун. № 759/5241/13-ц порушив ст.ст. 40, 64, 129 Конституції ст. 4 ЦК, посилався на неіснуючий п. 1 ч. 1 Статті 115 ЦПК;
# здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів судів загальної юрисдикції, голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників; приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі, якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом);
Борденюк В.В. у справах ун. № 759/10240/13-ц, ун. № 759/16538/13-ц, ун. № 759/19310/13-ц порушив ст. ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 124, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, використовував скасоване рішенні від 23.05.2001 року за № 6-рп/2001 КС України (яке посилається на скасовані кодекси), п. 2 ст.6 ЗУ "Про судовий збір", ч. 4 ст. 122 ЦПК;
# здійснює інші повноваження, передбачені Законом.
Кириленко Т.В. у справах ун. №759/14781/13-ц, ун. № 759/17401/13-ц, ун. № 759/17824/13-ц, порушені ст. ст 3, 19, 21, 22, 40, 55, 64, 68, 124, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ст.ст. 129, 130, 139, 156, 160, 294, 295, 296 ЦПК;
Морозов М.О. у справі ун. № 759/16383/13-ц порушив ст. ст 3, 19, 21, 22, 40, 55, 64, 68, 124, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, використовував скасоване рішенні від 23.05.2001 року за № 6-рп/2001 КС України (яке посилається на скасовані кодекси), ст.107 та ч. 4 ст. 122 ЦПК;
Кохановська З.С. у справам ун. № 759/16409/13-ц, ун. №759/17710/13-ц порушені ст. ст 3, 19, 21, 22, 40, 55, 64, 68, 124, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ст.107 та ч. 4 ст. 122 ЦПК;
Миколаєць І. Ю. у справі ун. № 759/14313/13-ц, порушені ст. ст 3, 19, 21, 22, 40, 55, 64, 68, 124, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ст.107 ЦПК, ч. 1 ст. 18 КАС;
Лопатюк Н.Г. у справі ун. № 759/7390/13-ц, ун. №759/17065/13-ц, ун. № 759/17131/13-ц, ун. № 759/18272/13-ц порушені ст. ст 3, 19, 21, 22, 40, 55, 64, 68, 124, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ст.107 ЦПК, ч. 4 ст. 122 ЦПК, п. 2 ст.6 ЗУ "Про судовий збір"; Чала А.П. у справі ун. № 759/17399/13-ц, порушені ст. ст 3, 19, 21, 22, 40, 55, 64, 68, 124, 129 Конституції, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, ст.107 ЦПК
 
== Див. також ==
* [[Судова система України]]
* [[Державна судова адміністрація України]]
* [[Вища кваліфікаційна комісія суддів України]]
 
== Посилання ==
== Апеляційний суд ==
* [http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102453.html Закон України «Про судоустрій і статус суддів»]
 
* [http://rsu.court.gov.ua/ Офіційний сайт]
Загальне порушення нище вказаними суддівськими - порушення ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 124, 129 Конституції, постанови Пленуму ВСУ від 13.06.07 р. № 8, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, які тлумачать ст.ст. 55, 64, 124 Конституції України:
Вербова І.М. у справі № 22-ц/796/16390/2013 порушила - п. 13 ч. 2 ст. 3 ЗУ "Про судовий збір";
Кирилюк Г.М., Панченко М.М., Рейнарт І.М. у справі № 22-ц/796/17699/2013 порушили - ст.ст. 23, 25 «Положення про паспорт громадянина України»;
Ратнікової В.М., Борисової О.В., Махлай Л.Д. у справі 22-ц/796/15108/2013 порушили - ст. 4 ЦК, ст. 73, п.4 ч. 1 ч. 3 ч. 4 ст. 75, 294-297, 301-304, 308, 312, 315 ЦПК – оминаючи суд першої інстанції, відповідач по справі, з порушенням, що до форми та змісту апеляційної скарги, подав апеляційну скаргу до Апеляційного суду м. Києва;
Поливач Л.Д. у справах № 22-ц/796/3111/2014, № 22-ц/796/4058/2014 порушив - п. 13 ч. 2 ст. 3 ЗУ "Про судовий збір";
Головачов Я.В. у справі № 22-ц/796/4383/2014 порушив - ч.1 ст.108 ЦПК, п. 13 ч. 2 ст. 3 ЗУ "Про судовий збір";
Мельник Я.С. у справі 22-ц/780/2590/14 порушив - п. 13 ч. 2 ст. 3 ЗУ "Про судовий збір";
Ігнатенко Н.В., Савченко С.І., Малорода О.І. у справі № 22-ц/780/5478/14 порушили - не належний розгляд справи, ігнорування виконання ст.ст. 23, 25 «Положення про паспорт громадянина України»; блокують доступ до правосуддя, так як матеріали справи були передані ВССУ ухвалою № 6-15596св14 від 9.07.14 р., ухвала суду І інстанції, суддя Морозов М.О. справа № 759/1828/14-ц, знаходиться у Апеляційному суді Київської області, та повертати її ці особи відмовляються.
 
== Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ==
 
Загальне порушення нище вказаними суддівськими - порушення ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 124, 129 Конституції, постанови Пленуму ВСУ від 13.06.07 р. № 8, рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, які тлумачать ст.ст. 55, 64, 124 Конституції України:
Колодійчук В.М. у справі № 6-8144ск14 порушив – ч. 1 ст. 351, ч.3 ст. 222 ЦПК (матеріали справи до цих пір не повернуті), згідно ст. 83 ЗУ«Про судоустрій і статус суддів» - не належний розгляд справи;
Макарчук М.А. у справі № 6-8140ск14 порушила - ч. 1 ст. 351, ч.3 ст. 222 ЦПК України, згідно яким копії повних судових ухвал/рішень надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом двох днів з дня його складання (матеріали були повернуті через два місяця), відмова у розгляді була прийнята у день подання кассації не враховуючи факти викладені у касаційній скарзі, ухвала о відмові в розгляді була прийнята без належного розгляду справи - ст. 83 ЗУ«Про судоустрій і статус суддів»;
Амелін В.І. у справі № 6-8140ск14 – не належний розгляд справи - ст. 83 ЗУ«Про судоустрій і статус суддів»;
Ступак О.В. у справі № 6-5090ск14 – не належний розгляд справи - ст. 83 ЗУ«Про судоустрій і статус суддів», посягання на приватну власність державною установою (ст. 41 Конституції), а саме посадовими особами РС ГУЮ в м. Києві та Судовою владою, необумовлене обмеження прав та свобод громадянина України, в наслідок чого унеможливлюється виконання громадянином реєстрації майна, згідно законів України;
Касьян О.П. у справі № 6-14532ск14 – не належний розгляд справи - ст. 83 ЗУ«Про судоустрій і статус суддів», посягання на приватну власність державною установою (ст. 41 Конституції), а саме посадовими особами РС ГУЮ в м. Києві та Судовою владою, необумовлене обмеження прав та свобод громадянина України, в наслідок чого унеможливлюється виконання громадянином реєстрації майна, згідно законів України;
Дем'яносов М.В. у справі № 6-18818ск14 – не належний розгляд справи - згідно ст. 83 ЗУ«Про судоустрій і статус суддів»
 
== Окружні та р-ні адміністративні суди ==
 
Загальне порушення нище вказаними суддівськими - порушення ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 124, 129 Конституції; постанови Пленуму ВСУ від 13.06.07 р. № 8; рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, які тлумачать ст.ст. 55, 64, 124 Конституції України, блокують доступ до правосуддя – та:
Аблов Є.В. у справі № 826/14329/14 порушив - п.15 ч.1 ст. 3, ч.2 ст. 4, ч.2 ст. 21 КАС, в ухвалі посилається на скасоване рішення від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 КС України, яке посилається на скасований кодекс, в ухвалі цитує статті скасованого кодексу. Не виконує – ст. 4 ЦК України.
Кротюк О.В. у справі № 826/14478/14 порушив ст. 22 КАС України;
Добрянська Я.І. у справі № 826/14330/14 порушив ст. 22 КАС України;
Гарник К.Ю. у справі № 826/14476/14 порушив ст.ст. 18, 22 КАС України, зміст ухвали сприймаю, як словесне сміття, розбавлений статтями КАС України;
Шулежко В.П. у справі № 826/14477/14 порушив ст.ст. 18, 22, 107 КАС України;
Шулежко В.П. у справі № 826/5035/14 порушила - п.15 ч.1 ст. 3, ч.2 ст. 4, ч.2 ст. 21 КАС;
Шрамко Ю.Т. у справах № 826/5607/14, № 826/4386/14 порушила - п.15 ч.1 ст. 3, ч.2 ст. 4, ч.2 ст. 21 КАС, посилається на скасоване рішення від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 КС України (яке посилається на скасовані кодекси);
Соколова О.А. у справах № 826/4494/14, № 826/5033/14, порушила - п.15 ч.1 ст. 3, ч.2 ст. 4, ч.2 ст. 21 КАС, посилається на скасоване рішення від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 КС України (яке посилається на скасовані кодекси);
Погрібніченко І.М.у справі № 826/4183/14 порушила - ч.2 ст.2; п. 15 ч. 1 ст.3; ч.2 ст. 4; п.1 ч.2 ст. 17; ч.3 ст. 17 КАС та ст. 165 КАС, посилається на скасоване рішення від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 КС України (яке посилається на скасовані кодекси);
Маруліна Л.О. у справі № 826/4389/14, № 826/5036/14, порушила - п.15 ч.1 ст. 3 КАС, посилається на скасоване рішення від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 КС України (яке посилається на скасовані кодекси);
Кобилянський К.М. у справі № 826/5034/14 порушив - п.15 ч.1 ст. 3, ч.2 ст. 4, ч.2 ст. 21 КАС, посилається на скасоване рішення від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 КС України (яке посилається на скасовані кодекси);
Гарник К.Ю. у справах № 826/4493/14, № 826/5552/14 порушила - п.15 ч.1 ст. 3 КАС, посилається на скасоване рішення від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 КС України (яке посилається на скасовані кодекси);
Бояринцева М.А. у справах № 826/4180/14, порушила - п.15 ч.1 ст. 3 КАС, посилається на скасоване рішення від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 КС України (яке посилається на скасовані кодекси);
 
== Апеляційні адміністративні суди ==
 
== Вищий адміністративний суд України ==
 
Декларирует: "Целью работы Высшего административного суда является защита прав и законных интересов лица в публично-правовых спорах от нарушений со стороны органов власти, органов городского самоуправления, их служебных или должностных представителей. Суд занимается рассмотрением дел, связанных со спорами физических или юридических лиц с субъектом властных полномочий по поводу его решений, действий или бездействий. Суд рассматривает также споры, связанные с публичной службой, реализацией полномочий управленческими субъектами, а также вопросы, связанные с процессом выборов или референдумом."
Нарушает права и свободы.
При обращение в этот суд, будьте предельно внимательны: при здаче заявлений, проверяйте регистрационные номера этих заявлений, из-за крайней неакуратности персонала, возможна регистрация нескольких заявлений под одним номером (из личного опыта от 6.10.14 г.).
Нарушение прав заявителей охраной суда: ст. 32 Конституции (не законный сбор информации) - могут без разрешения, сосканировать паспортные данные; нарушают права заявителя - ст. 64 Конституции, при желании реализовать свои права в суде, в том числе и при исполнении заявителем ст. 40 Конституции.
Загальне порушення нище вказаними суддівськими - порушення ст.ст. 3, 8, 21, 22, 40, 55, 56, 64, 124, 129 Конституції, постанови Пленуму ВСУ від 13.06.07 р. № 8; рішення № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. КС України, які тлумачать ст.ст. 55, 64, 124 Конституції України, обмежує доступ до правосуддя.
Использует не действительное решение № 6-рп/2001 Конституционного Суда Украины, что в текущем правовом поле позволяет завуалировать ст.ст. 55, 56 Конституции (этими статьями привлекаются к ответственности гос.чиновники всех рангов, за незаконную деятельность). Нарушает подсудность, в том числе ч. 4 ст. 18 КАСУ (До ВРЮ: Іваненко Я.Л., в ухвалі від 26.09.14 р. № П/800/407/14; Маслій В.І., в ухвалі від 26.09.14 р. № П/800/408/14; Калашнікова О.В. в ухвалі від 26.09.14 р. № П/800/406/14). Подмена понятий смысловых значений исковых заявлений и текущего законодательства, не исполнение - конституционных норм и законов Украины (Конюшко К.В. справа № 800/420/14 від 2.10.14 р.; Білуга С.В. справа № 800/421/14 від 3.10.14 р.; Маринчак Н.Є. справа № 800/422/14 від 3.10.14 р.; Стрелець Т.Г. справа № 800/423/14 від 7.10.14 р.; Мойсюк М.І. справа № 800/430/14 від 7.10.14 р.; Гончар Л.Я. справа № 800/416/14 від 2.10.14 р.; Амєлін С.Є. справа № 800/432/14 від 8.10.14 р.; Загородній А.Ф. справа № 800/437/14 від 10.10.14 р.; Степашко О.І. справа № 800/434/14 від 7.10.14 р.).
 
== Антиконституційна діяльність судової влади України ==
=== виконання скасоване рішення від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 КС України (яке посилається на скасовані кодекси) - исполнение упраздненного решения от 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 КС Украины ===
Упраздненное решение № 6-рп/2001 КС даёт толкование статей 8, 55, 56, 124 Конституции, ссылаясь на старые кодексы. В текущем правовом поле - позволяет завуалировать ст.ст. 55, 56 Конституции (этими статьями привлекаются к ответственности гос.чиновники всех рангов, за незаконную деятельность). Актуальные, с 1.01.2006,- № 9-зп від 25.12.97 р. та № 15-рп/2002 від 9.07.02 р. Конституційного Суду України. Начиная, с зафиксированной редакции Конституции Украины, от 2006, судейские применили это упразнённое решение КС более четырех тысяч раз. Рекомендую смотреть основное зеркало реестра, вторичное сомнительное: основное - http://reyestr.court.gov.ua/ ; вторичное - http://www.reyestr.court.gov.ua/ .
 
=== інша антиконституційна діяльніссть судової влади України ===
 
<!--
Порядок следования разделов см.
[[Википедия:Оформление статей#Структура статьи]]
-->
 
 
== Дивись ще ==
<!-- (необязательный раздел) — список внутренних ссылок на другие статьи Википедии, связанные по теме
-->
* [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Высший административный суд Украины — Википедия]
== Примітки ==
{{reflist}}
 
== Література ==
<!-- список основных печатных публикаций (книг, статей) по теме, использованных при написании статьи и (или) рекомендуемых для дальнейшего изучения темы
-->
* 1) Закон України «Про судоустрій і статус суддів».
*
 
== Джерела ==
1) Закон України «Про судоустрій і статус суддів».
* [http://reyestr.court.gov.ua/ основное окно судебного реестра]
* [http://www.reyestr.court.gov.ua/ вторичное окно судебного реестра]
 
 
[[Категорія:Судова система України]]
 
 
<!-- Сюда поместите интервики, если получится их найти. (можно делать на последних этапах работы над статьей)-->
[[:uk:]]
41 775

редагувань