Відмінності між версіями «Спектральний аналіз»

==Різновиди==
Розрізнюють атомний і молекулярний, а також якісний і кількісний С.аспекртральний аналіз. Атомний С.асперктральний анашіз здійснюють за оптичними і рентгенівськими (пулюєвими) спектрами. Для молекулярного С.аспектрального аналізу використовують молекулярні спектри поглинання в ІЧ-інфрачервоній, видимій та УФ-ультрафіолетовій областях спектраспектру. Серед методів С.аспектрального аналізу – атомно-абсорбційний аналіз, атомно-флуоресцентний аналіз, лазерний спектральний аналіз, метод рентгенівської (пулюєвої) флуоресценції, атомний емісійний і інш. С.а. широко застосовують в ряді галузей, зокрема металургії, геології, при розробці технологій збагачення корисних копалин тощо. В гірн. справі і геології – для встановлення хім. складу гірських порід, руд, мінералів, технологічної проб у процесі їх збагачення і переробки, в геохім. дослідженнях. Напр., атомний емісійний С.а. застосовується на всіх стадіях пошукових і розвідувальних робіт, при вивченні родовищ, в мінералогічних дослідженнях для визначення понад 70 елементів при їх вмісті в речовині від 10-4-10-5 % до десятків % з можливістю одночасного визначення в кожній пробі до 40 елементів. Рент¬генівська флуоресценція використовується для визначення елементів (з ат.н. понад 10) при концентраціях від 10-4 % до десятків %. За спектрами люмінесценції заморожених розчинів досліджуваної речовини вдається визначити ароматичні сполуки з межами реєстрації 10-6%. У геології нафт при вивченні їх складу, дослідженні мінералів і шліфів ефективно застосовується молекулярний С.а.
 
Спекральний аналіз широко застосовують в ряді галузей, зокрема металургії, геології, при розробці технологій збагачення корисних копалин тощо. В гірничій справі і геології – для встановлення хімічного складу гірських порід, руд, мінералів, технологічних проб у процесі їхнього збагачення і переробки, в геохімічних дослідженнях. Наприклад, атомний емісійний спектральний аналіз застосовується на всіх стадіях пошукових і розвідувальних робіт, при вивченні родовищ, в мінералогічних дослідженнях для визначення понад 70 елементів при їхньому вмісті в речовині від 10-4-10-5% до десятків % з можливістю одночасного визначення в кожній пробі до 40 елементів. Рентгенівська флуоресценція використовується для визначення елементів (з атомним номером понад 10) при концентраціях від 10-4% до десятків %. За спектрами люмінесценції заморожених розчинів досліджуваної речовини вдається визначити ароматичні сполуки з межами реєстрації 10-6%. У геології нафт при вивченні їхнього складу, дослідженні мінералів і шліфів ефективно застосовується молекулярний спектральний аналіз.
 
== Застосування ==