Відмінності між версіями «Рада суддів України»

доповнення
(доповнення)
'''Рада суддів України''' — в період між [[З'їзд суддів України|з'їздами суддів України]], вищий орган [[Суддівське самоврядування|суддівського самоврядування]].
 
Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у кількісному складі, визначеномуодинадцяти рішенням з'їздусуддів. До складу Ради суддів України повиннівходять бутипо обранітри не меншпредставники як по одному представнику від суддів [[Апеляційнийкожної суд України|Апеляційного суду України]], [[Касаційний суд України|Касаційного суду України]], конференції суддів військових судів, конференцій суддів відповідних спеціалізованихта судів, суддівпо [[Верховнийодному Судпредставнику України|Верховноговід Суду України]], а також суддів [[Конституційний Суд України|Конституційного Суду України]]. Представники суддів загальних місцевих та апеляційних судівВерховного повинні складати не менш як половину від загальної кількості членів Ради суддівСуду України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити делегації від конференцій чи зборів суддів, а також окремі делегати з'їзду.
 
ЧлениРада Ради суддів України нау засіданніперіод Радиміж обираютьз'їздами ізсуддів свогоУкраїни складуорганізовує головувиконання Радирішень суддівз'їзду України,та йогоконтроль заступниказа таїх секретаря виконанням, а також президію вирішує питання про скликання з'їзду. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України. Кількісний визначаються цим Законом та персональнийположенням склад президіїпро визначається РадоюРаду суддів України, відповідно дояке положеннязатверджується про Радуз'їздом суддів України.
 
Рада суддів України в період між з'їздами організовує виконання та контроль рішень з'їзду, а також вирішує питання про скликання з'їзду. [[Повноваження]] та порядок роботи Ради суддів України визначаються Законом та положенням про Раду суддів України, яке затверджується з'їздом суддів України.
 
==[[Повноваження]]==
 
1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;
Рада суддів України розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів; розглядає питання правового захисту суддів, [[Соціальний захист|соціального захисту]] суддів та їх сімей і приймає відповідні рішення з цих питань; здійснює контроль за організацією діяльності судів та діяльністю [[Державна судова адміністрація України|державної судової адміністрації]], заслуховує інформацію голів судів і посадових осіб державної судової адміністрації про їх діяльність; вирішує питання щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах у випадках і порядку, передбачених Законом; заслуховує звіти про роботу членів [[Вмща кваліфікаційна комісія суддів України|Вищої кваліфікаційної комісії суддів України]] у складі Комісії; звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; має право зупиняти рішення рад суддів, що не відповідають [[Конституція України|Конституції України]] ( 254к/96-ВР ) та закону чи суперечать рішенням з'їзду суддів України; приймає інші рішення з питань, віднесених до її повноважень.
2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань;
 
3) призначає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України та його заступників;
Рішення Ради суддів України є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування. Рішення Ради суддів України може бути скасовано з'їздом суддів України.
4) здійснює контроль за організацією діяльності судів;
 
5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
6) затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;
7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
[[Категорія:Судова влада України]]
Анонімний користувач