Смітниковий насип (англ. Midden) — термін в археології для позначення звалища відходів життєдіяльності людей, що утворилися за різний часовий період. До таких насипів можуть відноситися смітникові ями, що були викопані кочівниками і використовувалися впродовж короткого періоду, або смітники, що використовувалися осілими спільнотами протягом багатьох століть. з покоління в покоління. Смітникові насипи є важливим джерелом для археології, оскільки на основі знайдених в них артефактів можна з'ясувати в яких природнокліматичних і соціокультурних умовах жили люди минулого.

Смітниковий насип

Смітникові насипи досліджуються стратиграфічним методом.

Звичайні насипи

Смітниковий насип чи яма може містити багатий археологічний матеріал, що включає кістки тварин, екскременти, мушлі, ботанічні матеріали, уламки посуду і знарядь, викопні рештки, інші артефакти і екофакти, які мають відношення до життєдіяльності людини. Усі ці речі надають археологам можливість реконструювати харчування і звички суспільств попередніх віків. Смітники з високим рівнем вологи тривалий час зберігають органічні рештки, з яких можна добути інформацію про зміни клімату чи пір року минулого. Оскільки смітник утворюються шляхом скидання в нього різноманітних відходів різними членами спільноти, він становить матрицею для аналізу цієї спільноти.

Мушлеві насипи

Мушлевий насип є різновидом смітникового насипу утвореного, головним чином, з мушель молюсків. Більшість таких насипів знаходяться у прибережних районах. Як і звичайний смітник, мушлевий насип містить різні відходи людської життєдіяльності — залишки їжі, кістяних і кам'яних знарядь, речей побуту. Вони бувають загальними для однієї спільноти або індивідуальними для кожної сім'ї такої спільноти.

Мушля містить високий рівень карбонату кальцію, що перетворює смінтиковий насип у луг. Це загальмовує період розпаду речовин смітника у кислотному середовищі землі, зберігаючи чималий відсоток органічних решток необхідний археологам.

Мушлеві насипи відомі практично на всіх континентах землі. Такі смітники належать як правило кочовим чи напів-кочовим сіпльнотам. До небагатьох мушлевих насипів, що були створені осілим населенням, входять японські кайдзука (貝塚), які були створені джьомонівцями у 10 — 1 тисячолітті до Р.Х.

Література

  • Stein, Julie (2000). Exploring Coast Salish Prehistory: The Archaeology of San Juan Island. Washington: University of Washington Press. ISBN 0-295-97957-7. (англ.)
  • Stein, Julie (1992). Deciphering a Shell Midden. Academic Press. ISBN 0-12-664730-5. (англ.)

Посилання