Семасіологія, давніша назва семантики, науки про значення слів, зокрема в діяхронному й психолінґвістичному розумінні, включаючи вчення про розвиток значень граматичних категорій та про засвоювання дитиною й мовцем нових понять, слів і значень і про виникання нових значень. Це наближувало С. до ономасіології, науки про засади й процеси називання.


Література