'Семоскилогія (грец. sēmasía — значення, зміст і грец. lógos — слово), давніша назва семантики, науки про значення слів та словосполучень, що використовуються для називання, номінації окремих предметів і явищ дійсності, зокрема в діахронному й психолінгвістичному розумінні, включаючи вчення про розвиток значень граматичних категорій та про засвоювання дитиною й мовцем нових понять, слів і значень і про виникнення нових значень. Це наближувало Семасіологію до ономасіології, науки про засади й процеси називання.

Література

Примітки