Семасіологія (грец. sēmasía — значення, зміст і грец. lógos — слово), давніша назва семантики, науки про значення слів та словосполучень, що використовуються для називання, номінації окремих предметів і явищ дійсності, зокрема в діяхронному й психолінґвістичному розумінні, включаючи вчення про розвиток значень граматичних категорій та про засвоювання дитиною й мовцем нових понять, слів і значень і про виникання нових значень. Це наближувало С. до ономасіології, науки про засади й процеси називання.


Література