Сáмість – провідний архетип особистості, ”внутрішній бог” людини, точка ясного усвідомлення власного Я.