Відкрити головне меню
Весняний обробіток землі

Рільни́цтво, ратáйство (суржиком - Землеробство від рос. "Земледелие" ) — вирощування польових культур як галузь сільського господарства. Наука й галузь сільського господарства, що базується на вжитку землі заради вирощування сільськогосподарських культур.

Головна задача галузі рільництва - створити сприятливі умови для раціонального вжитку фотосинтетичної активної радіації та інших факторів життя. Через це формування потужного фото-синтетичного апарату рослин і забезпечення тривалості продуктивної роботи є важливою науковою проблемою, бо між величиною врожаю та площею листків установлено пряму кореляційну залежність.[1][2]

Залежно від ґрунтово-кліматичних умов, рільництво можна поділити на:

  • Меліоративне рільництво — рільництво на меліорованих землях.
  • Зрошувальне рільництво — рільництво з використанням різноманітних зрошувальних систем.
  • Богарне рільництво — рільництво на засушливих територіях з використанням вологи ранньовесняного періоду.

Ґрунти та рослинність є основними об'єктами рільництва.

Містить підгалузі, що потребують обробітку землі під польові культури, а саме:

Примітки

  1. Афендулов К.П Афендулов К.П. Влияние сроков внесения, сочетания и доз удобрений на фотосинтетическую активность растений // Вестник с.-х. науки. – 1969. – № 5. – С. 53-56
  2. Генгель П.А Физиология растений. – М.: Просвещение, 1974. – 191 с.

Джерела

Посилання

Див. також