Ритон — посудина у вигляді рогу. На Сході та у іраномовних народів (наприклад скіфів) ритон вважався святою посудиною та атрибутом царської влади. З його допомогою земні володарі зближувалися із світом небесним. Згідно з легендою, записаною Геродотом, символи царської влади у вигляді золотого орала, ярма, сокири і чаші, впали колись з неба. Ці речі часто зустрічаються у похованнях скіфів.

Файл:Rython boz.jpg 300px
Золотий ритон періоду правління Імперії Ахеменідів (Іран)

Ритони також були поширені серед древніх слов'ян. Вживалися вони для ритуальних обрядів пов'язаних із язичництвом. Також, ритони були необхідними атрибутами весільних обрядів.

Джерела

  • Кравченко С. Скіфське золото / «Наука и жизнь», № 9. — 1971. — С. 10-12
  • Рибаков Б. Декоративно-прикладне мистецтво Русі Х-ХІІІ ст. «Аврора», Ленінград, 1971.