Ритон - посудина у вигляді рогу. На Сході та у іраномовних народів (наприклад скіфів) ритон вважався святою посудиною та атрибутом царської влади. З його допомогою земні володарі зближувалися із світом небесним. Згідно легенди, записаної Геродотом, символи царської влади у вигляді золотого орала, ярма, сокири і чаші, впали колись з неба. Ці речі часто зустрічаються у похованнях скіфів.

Ритони також були поширені серед древніх слов'ян. Вживалися вони для ритуальних обрядів пов'язаних із язичництвом. Також, ритони були необхідними атрибутами весільних обрядів.

  • Кравченко С. Скіфське золото / "Наука и жизнь", № 9. - 1971. - С. 10-12
  • Рибаков Б. Декоративно-прикладне мистецтво Русі Х-ХІІІ ст. "Аврора", Ленінград, 1971.