Відкрити головне меню

Регулюва́ння (економі́чне) — державні правила і закони, призначені для контролю за поведінкою фірм, підприємств та інших суб'єктів економіки.

У економіці розрізняють бюджетне, валютне, податкове регулювання.

Економічне регулювання поширюється на ціни, створення нових підприємств і вихід їх на ринок чи на послуги, надані визначеною галуззю, наприклад, на телефонний зв'язок.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Державне регулювання економіки : Підруч. для вищ. навч. закл. / І. Р. Михасюк, А. Ф. Мельник, М. І. Крупка, З. М. Залога; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Атіка: Ельга-Н, 2000. - 592 c. - Бібліогр.: с. 572-585.
  • Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України: Монографія / В.Ф. Нестерович. – Луганськ: РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2010. – 752 с.
  • Нестерович В.Ф. Стандарти Організації економічного співробітництва та розвитку щодо урегулювання лобіювання / В.Ф. Нестерович // Історико-правовий часопис. – 2016. – № 1. – С. 75-79.
  • Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія / автор. кол.; В.В. Василевич, Т.Е. Василевська, В.Ф. Нестерович, Е.В. Расюк, А.В. Савченко, В.Л. Федоренко (кер.) та ін.; за ред. проф. Ю.В. Ковбасюка і проф. В.Л. Федоренка. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 524 с.