The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
«Радуга». Обкладинка ч. 2 за 1990 р.

«Радуга» — літературно-мистецький і громадянсько-політичний місячник у Києві, орган Правління Спілки письменників України. Виходить російською мовою. В часописі друкуються твори українських письменників, що пишуть російською мовою та переклади з української.

Число 11-12'2008 виходило здвоєним і накладом у 2000 примірників. Надруковане в Харкові.

Основні розділи: «проза», «поезія», «пам'ять», «спогади, щоденники», «люди і книги», «події, факти», «автори номера».

Історія

«Радуга» мала низку попередників:

  • 1927 — 32 — «Красное Слово» (Харків),
  • 1933 — «Литстрой» (Харків),
  • 1934 — 37 — «Советская литература» (Харків, з 1935 — Київ),
  • 1951-63 — «Советская Украина», а
  • з ч. 3, 1963 — під сучасною назвою.

«Електронна Радуга»

В листопаді 2008 року з'явилася незалежна молодіжна версія журналу — «Електронна Радуга». Втілена в формі безкоштовного pdf-видання, вона продовжує літературні традиції класичної «Радуги», публікуючи твори сучасних письменників України. Крім літературної складової, «Електронна Радуга» висвітлює різні сфери медіа-культури, охоплюючи музику, інтернет, комп'ютерні ігри, телебачення та політику. Випускається 2 рази на місяць.

Посилання

Джерела