Рада суддів України — в період між з'їздами суддів України, вищий орган суддівського самоврядування.

Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у складі одинадцяти суддів. До складу Ради суддів України входять по три представники від кожної конференції суддів та по одному представнику від Конституційного Суду України та Верховного Суду України.

Рада суддів України у період між з'їздами суддів України організовує виконання рішень з'їзду та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання з'їзду. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначаються цим Законом та положенням про Раду суддів України, яке затверджується з'їздом суддів України.

Повноваження

1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів; 2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань; 3) призначає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України та його заступників; 4) здійснює контроль за організацією діяльності судів; 5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 6) затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці, народного засідателя, присяжного; 7) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Джерела

1) Закон України "Про судоустрій і статус суддів".