Публічна особа

публічна особа, людина з активною громадянською позицією

Публічна особа, також публічний діяч, громадський діяч — в українському законодавстві діляться на національних і іноземних. Також виділяється категорія "Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях".

Національні

Національні публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

 1. Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
 2. перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;
 3. народні депутати України;
 4. Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
 5. голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
 6. члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
 7. Генеральний прокурор та його заступники;
 8. Голова Служби безпеки України та його заступники;
 9. Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
 10. Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;
 11. Голова та члени Рахункової палати;
 12. члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;
 13. надзвичайні і повноважні посли;
 14. Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;
 15. державні службовці, посади яких належать до категорії «А»;
 16. керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
 17. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;
 18. керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

У 2020 р. було прийнято новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", в ч.1 ст.1 п.37 якого визначено оновлений перелік національних публічних діячів України:

1.     Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;

2.     керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;

3.     керівник та заступники керівника Державного управління справами;

4.     керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";

5.     Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

6.     народні депутати України;

7.     Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

8.     голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

9.     члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

10. Генеральний прокурор та його заступники;

11. Голова Служби безпеки України та його заступники;

12. Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;

13. Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;

14. Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;

15. Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;

16. надзвичайні і повноважні посли;

17. начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

18. державні службовці, посади яких належать до категорії "А";

19. керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;

20. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;

21. члени керівних органів політичних партій;

Іноземні

Іноземні публічні діячі — в українському законодавстві фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

 1. глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
 2. депутати парламенту;
 3. голови та члени правлінь центральних банків;
 4. члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;
 5. надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
 6. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
 7. керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті/

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Джерела

 • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (Редакція від 05.01.2017)

Посилання