Відкрити головне меню

Проекція в реляційній алгебріунарна операція, що дозволяє отримати «вертикальну» підмножину даного відношення, або таблиці, тобто таку підмножину, яка утворюється вибором визначених атрибутів з наступним виключенням, якщо це необхідно, дублікатів кортежів. Нехай дана таблиця з атрибутами , тобто і деяка підмножина множини атрибутів . Результатом проекції таблиці за вибраними атрибутами називається нова таблиця , отримана з початкової таблиці викресленням атрибутів, що не входять у вибрану множину, з наступним видаленням дублікатів кортежів.

При виконання проекції необхідно задати відношення і деякий набір його атрибутів, який стане заголовком результату.

ПрикладРедагувати

Наприклад, візьмемо відношення представлене такими двома таблицями, які є відношенням Особа та його проекцією на Вік і Вагу:

Особа  Age,Weight(Person)
Ім'я Вік Вага
Василь 34 80
Марічка 28 64
Петро 29 70
Оксана 54 54
Степан 34 80
Вік Вага
34 80
28 64
29 70
54 54

Варто звернути увагу, що потужність проекції може дорівнювати нулю.


ЛітератураРедагувати