Принцип

твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане
Версія від 16:57, 29 листопада 2013, створена Леонід Панасюк (обговорення | внесок) (Відкинути редагування 2A03:7380:22C0:1A:ACA5:A254:AD38:945A до зробленого 95.132.72.228)

Принцип (лат. principium — начало, основа) — це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності. У науці принципи — це загальні вимоги до побудови теорії, сформульовані як те первинне, що лежить в основі певної сукупності фактів. При характеристиці різноманітних систем принципи відображають ті суттєві характеристики, що відповідають за правильне функціонування системи, без яких вона не виконувала б свого призначення.

Щодо людини

У світогляді людини принципи відображають найголовніші цінності і водночас обмежують можливий спектр дій, задають табу. Дослідження цінностей і принципів належить до царини етики, яка, зокрема, розглядає питання конфлікту різних принципів, ситуацій, коли людині потрібно вирішити, дотримуватися певного принципу, чи поступитися? На становлення моральних принципів людини впливає виховання, часто в рамках певної ідеології. У світогляді людини принципи відображають найголовніші цінності і водночас обмежують можливий спектр дій, задають табу. Дослідження цінностей і принципів належить до царини етики, яка, зокрема, розглядає питання конфлікту різних принципів, ситуацій, коли людині потрібно вирішити, дотримуватися певного принципу, чи поступитися? На становлення моральних принципів людини впливає виховання, часто в рамках певної ідеології.

У науці

У науці принципами називають загальні положення, яким повинні задовільняти наукові припущення, гіпотези або теорії, наприклад, принцип причинності, принцип еквівалентності, принцип відповідності, принцип невизначеності тощо. Принципи відрізняються від законів природи тим, що їхнє формулювання загальніше, менш конкретне. Від аксіом принципи відрізняються тим, що обираються не довільно, а формулюються в процесі пошуку істини, а тому можуть виникати, змінюватися і застарівати. Водночас, принципи часто мають обмежені області застосовності, наприклад, принцип Ле Шательє — Брауна справедливий для рівноважних систем і не може застосовуватися для систем, у яких відбувається фазовий перехід.