Поточна, приведена вартість - вартість надходжень від даного проекту за весь час його дії зменшена на основі відповідного коефіцієнта дисконтування і приведена до поточної вартості. Поточна вартість проекту розраховується як сума дисконтованих грошових потоків від даного проекту і використовується як показник, по якому зіставляється прибутковість даного проекту стосовно інших проектів. Метод поточної вартості також називається методом дисконтованих грошових потоків, і він широко використовується в корпоративних фінансах для визначення прибутку від капіталовкладень у даний проект. При інвестиціях у цінні папери цей метод використовується для визначення того, яку суму варто вкласти сьогодні, щоб одержати відповідну суму до визначеного моменту в майбутньому.