Правила переводу формул із системи СГС в систему СІ

Незважаючи на те, що система СІ рекомендована до вжитку вже понад 40 років тому, вона досі не здобула загального визнання серед науковців. Причиною цього є консерватизм, недоліки системи СІ й прості міркування зручності. Фізики користуються найзручнішими одиницями для даної галузі науки. Наприклад, при квантовохімічних розрахунках зручно користуватися "природною системою одиниць", у якій приведена стала Планка, маса електрона й швидкість світла дорівнюють одиниці, а заряд електрона - кореню квадратному із сталої тонкої структури.

Більшість класичної літератури в галузі фізики, яка досі перевидається й широко вживається, написана з використанням гаусової системи СГС. Гаусова система ніколи не була практичною системою одиниць, проте вона фізично грамотна й записані в ній формули читаються набагато легше, ніж у системі СІ. Проте електротехнічні прилади прокалібровані з використанням одиниць системи СІ, й часто виникає проблема переводу класичних формул у систему СІ.

Нижче приведена таблиця перетворень і приклади її використання.

Фізичні величини Гаусова система Система СІ
Швидкість світла c
Напруженість електричного поля, електростатичний потенціал
Вектор електричної індукції