Потужність — робота, що виконана за одиницю часу, або енергія, передана за одиницю часу.

Класична механіка

Другий закон Ньютона
Історія класичної механіки

Зазвичай позначається латинською літерою W, вимірюється у Ватах. Іншою одиницею вимірювання, яка ще й досі широко використовується, є кінська сила.

Потужність є важливою характеристикою двигунів.

Потужність в механіці

Якщо на рухоме тіло діє сила, то ця сила здійснює роботу. Потужність в цьому випадку рівна скалярному добутку вектора сили на вектор швидкості, з якою рухається тіло:

 

F — сила, v — швидкість,   — кут між вектором швидкості і сили.

Окремий випадок потужності при обертальному русі:

 

M — момент,   — кутова швидкість,   — число пі, n — частота обертання (число обертів за хвилину, об/хв).

Корисна потужність

Корисна потужність (рос. полезная мощность; англ. useful power; нім. Wirkleistung f) — потужність, що віддається пристроєм у певній формі та з певною метою. ДСТУ 2815-94.

Потужність насоса

Потужність насоса (рос. мощность насоса; англ. pump horsepower, pump power, нім. Pumpenleistung f) — енергія, яка підводиться до насоса від двигуна за одиницю часу.