Відкрити головне меню
Редагувати Ласкаво просимо до порталу
Фізика
Atom-1472657.png
Фізика (від грец. φυσικός, фізікос — природний) — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова. Фізики вивчають поведінку та властивості матерії в широких межах її проявів, від субмікроскопічних елементарних частинок, з яких побудоване все матеріальне, до поведінки всього Всесвіту, як єдиної системи.
Редагувати Вибpана стаття

Ква́нтова меха́ніка — фундаментальна фізична теорія, що в описі мікроскопічних об'єктів розширює, уточнює і поєднує результати класичної механіки і класичної електродинаміки. Ця теорія є базою для багатьох напрямів фізики та хімії, включаючи фізику твердого тіла, квантову хімію та фізику елементарних частинок. Термін «квантова» (від лат. quantum — «скільки») пов'язаний з дискретними порціями, які теорія присвоює певним фізичним величинам, наприклад, енергії електромагнітної хвилі.

Редагувати Вибране зображення
Military laser experiment.jpg
Військові експерименти із лазерами
Редагувати Цікаві факти
Редагувати Як Ви можете допомогти
Evolution-tasks.png

Запрошуємо Вас взяти участь у написанні статей про фізику.

Ви можете написати власні статті. Для цього наберіть слово або термін, про який Ви бажаєте створити статтю, у панелі "Пошук", що знаходится згори зліва, і натисніть кнопку "Перейти". Якщо статті за вказаним словом або терміном Ви не знайшли, можете створити її використовуючи панель "Створити статтю" розміщену нижче.


У незавершених статтях з фізики Ви знайдете матеріали, які потребують Вашої уваги, коментарів і доробки. Просимо витратити Ваш дорогоцінний час на них.

Запити на нові статті з фізики можете знайти або розмістити на Exquisite-kwrite.png цій сторінці...


Ранжування статей за розміром у кілобайтах — формальним показником якості:

Достатньо повні статті (понад 17k):

 1. Галілео Галілей (45k)
 2. Джеймс Прескотт Джоуль (36k)
 3. Ернест Резерфорд (43k)
 4. Майкл Фарадей (40k)
 5. Енріко Фермі (38k)
 6. Макс Планк (41k)
 7. Нікола Тесла (46k)
 8. Енергія (18k)
 9. Закон збереження енергії (15k)
 10. Електромагнітна хвиля (23k)
 11. Ультрафіолетове випромінювання (40k)
 12. Колір (32k)
 13. Магнітне поле (17k)
 14. Гравітація (21k)
 15. Метали (45k)
 16. Газ (40k)
 17. Рідина (40k)
 18. Тверде тіло (41k)
 19. Квантова механіка (46k)
 20. Радіоактивність (41k)
 21. Загальна теорія відносності (41k)
 22. Спеціальна теорія відносності (20k)
 23. Термодинаміка (49k)
 24. Міжнародна система одиниць (СІ) (41k)
 25. Електроніка (18k)
 26. Електричний конденсатор (40k)
 27. Котушка індуктивності (39k)
 28. Діод (44k)
 29. Резистор (40k)
 30. Магніт (45k)
 31. Прискорення (40k)
 32. Світло (18k)
 33. Сила (38k)
 34. Напівпровідник (19k)
 35. Час (43k)
 36. Частота (40k)
 37. Транзистор (40k)
 38. Швидкість світла (39k)
Редагувати Історія фізики
Galilée
Античність
Архімед · Аристотель · Демокріт · Герон Александрійський · Клавдій Птолемей · Фалес
Середні віки
Микола Орезмський
Ренесанс
Джироламо Кардано · Галілео Галілей · Йоганн Кеплер
XVII століття 
Роберт Бойль · Рене Декарт · Роберт Гук · Хрістіан Гюйгенс · Ісаак Ньютон · Блез Паскаль · Торрічеллі Еванджеліста
XVIII та XIX століття
Андре-Марі Ампер · Антуан Анрі Беккерель · Бенуа Клапейрон · Шарль Оґюстен Кулон · Майкл Фарадей · Леон Фуко · Бенджамін Франклін · Карл Фрідріх Гаус · Герман фон Гельмгольц · Генріх Герц · Джеймс Прескотт Джоуль · П'єр-Симон Лаплас · Джеймс Клерк Максвелл · Георг Симон Ом · Алессандро Вольта 
XX століття
Фелікс Блох · Нільс Бор · Макс Борн · Луї де Бройль · Марія Кюрі · Енріко Фермі · Альберт Ейнштейн · Річард Філіпс Фейнман · Вернер Карл Гейзенберг · Ландау Лев Давидович · Макс фон Лауе · Гендрік Антон Лоренц · Луї Неель · Роберт Оппенгеймер · Вольфганг Паулі · Макс Планк · Анрі Пуанкаре · Ернест Резерфорд · Ервін Шредінгер · Джозеф Джон Томсон · Пітер Зееман
XXI століття
Редагувати Нові статті


Усього знайдено статей: 21021 (23 липня 2019)

Редагувати Категорії
Редагувати Братні портали
Редагувати Основні теми

Класична механіка Класична механіка

Центр інерції · Кінематика · Динаміка · Кінетична енергія · Потенціальна енергія · Дія · Сила · Момент сили · Закони Ньютона · Маса · Гармонічний осцилятор · Система відліку · Статика · Швидкість Категорія:Класична механіка

Матеріалознавство Фізика матеріалів

Сплави · Корозія · Кристалографія · Деформація · Фазова діаграма · Твердість · Агрегатний стан · Сегнетоелектрики · Феромагнетики · Матеріал · Композити · Метали · Модуль Юнга · Полімери · Фонон · П'єзоефект · Квазікристал · Напівпровідник · Надпровідність · Скло Категорія:Матеріалознавство

Термодинаміка Термодинаміка

Калориметрія · Теплоємність · Цикл Карно · Термодинамічна ентропія · Рівняння стану · Ідеальний газ · Розподіл Больцмана · Температура · Кінетична теорія · Параметр порядку Категорія:Термодинаміка

Атом Атомна фізика

Атом · Атом водню · Конденсація Бозе — Ейнштейна · Електронна конфігурація · Квантове число · Атомний номер · Лінійчатий спектр · Зонна теорія Категорія:Атомна фізика

Ядерна фізика Ядерна фізика

Ядро атома · Нейтрон · Протон · Атомний номер · Ізотоп · Період напіврозпаду · Радіоактивність · α-, β-, γ-радіоактивність · Ядерна реакція · Поділ ядра · Ядерний синтез  Категорія:Ядерна фізика

Фізика елементарних частинок Фізика елементарних частинок

Прискорювач заряджених частинок · Бозон · Бозон Хіггса · Квантова електродинаміка · Електрон · Ферміон · Глюон · Стандартна модель · Нейтрино · Елементарна частинка · Фотон · Кварк · Квантова теорія поля · Баріонний заряд · Лептонний заряд  Категорія:Фізика елементарних частинок

Оптика Оптика

Колір · Дифракція · Корпускулярно-хвильовий дуалізм · Інтерференція світла · Лазер · Закон Снеліуса · Світло · Геометрична оптика · Фотон · Заломлення  Категорія:Оптика

Класична електродинаміка Класична електродинаміка

Магніт · Магнітне поле · Електростатика · Рівняння Максвела · Сила Лоренца · Хвилевід · Гігантський магнетоопір · Електромагнітна хвиля · Фотон · Радіо  Категорія:Електромагнетизм

Електротехніка

Змінний струм · Постійний струм · Напруга · Потенціал · Потужність · Електричний опір · Гальванічний елемент · Електричне коло · Електрична схема · Провідник · Напівпровідник · Електродвигун · Світлодіод · Конденсатор · Трансформатор · Правила Кірхгофа  Категорія:Електротехніка

Акустика Акустика

Звук · Ефект Доплера · Луна · Розсіювання частинок і хвиль · Швидкість звуку  Категорія:Акустика

Квантова фізика Квантова фізика

Кіт Шредінгера · Рівняння Шредінгера · Інтеграл вздовж траєкторій · Копенгагенська інтерпретація · Бра-кет нотація · Квантовий рух у прямокутній потенційній ямі · Принцип виключення Паулі · Спін · Теорія збурень  Категорія:Квантова фізика

Принцип відносності Теорія відносності

E=mc² · Дослід Майкельсона · Просторово-часовий інтервал · Гравітація · Гравітаційні хвилі · Парадокс близнят · Принцип еквівалентності · Загальна теорія відносності · Спеціальна теорія відносності · Світова лінія · Швидкість світла  Категорія:Теорія відносності

Теорія великого об'єднання Теорії великого об'єднання

Класична електродинаміка · Гравітація · Петльова квантова гравітація · Фундаментальні взаємодії · Слабка взаємодія · Сильна взаємодія · Суперсиметрія · Теорія струн · М-теорія · Брана  Категорія:Теоретична фізика

Статистична фізика Статистична фізика

Статистична сума · Термодинамічна ентропія · Броунівський рух · Статистика Бозе-Ейнштейна · Статистика Фермі-Дірака · Закон рівнорозподілу · Фазовий перехід  Категорія:Статистична фізика

Редагувати Інші розділи Вікімедії

Головна сторінкаПоточні подіїПортал спільнотиСписок порталів


Архітектура... • Біографії • Війна... • Гастрономія • Економіка • Енергетика • Ігри • Інформаційні технології • Історія... • Книги • Культура • ЛГБТ • Мистецтво... • Міфологія • Освіта • Пиво • Пластунство • Політологія... • Право • Програмування • Релігія... • СНІД • Спорт... • Техніка... • Туризм

Наука • Математика • Природничі науки... • Науки про Землю... • Науки про життя... • Гуманітарні науки... • Медицина • Філософія

Україна... • АТО • Діаспора • Географія • Караїми • Кінематограф • Література • Сучасна література • Мистецтво • Мова • Музика • Рок • Наука • Регіони... • Спорт • УПА • Євро 2012 •

Географія... • Австралія і Океанія • Азія • Антарктика • Африка • Європа • Південна і Північна Америка • Країни світу...