Полонез (танець)

Версія від 15:23, 19 листопада 2019, створена Провозін Вероніка (обговорення | внесок) (Виправлено букву у прізвищі)

Полоне́з — (пол. polonez, фр. polonaise, від фр. polonais — польський) — старовинний польський тридольний бальний танець — хода урочистого характеру, яким відкривались урочисті танцювальні вечори та бали. Полонези написані у сонатній формі. Полонез виконувався на весіллях та святах. До кращих зразків належать полонези К. Вебера, М. Глінки, С. Монюшка, М. Мусоргського, М. Римського-Корсакова, О. Скрябіна, Ф. Шопена та ін.

Полонез на картині Корнелія Шегеля

Джерело

  • Юцевич Ю. Є. Музика: cловник-довідник. — Видання друге переробл. і доп. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2009. — 359 с. // Полонез — С. 206