Покоління - спільність якихось об'єктів (людей, тварин, рослин, іноді навіть неживих предметів) по довжині ланцюга безпосередніх предків до деякого родоначальника (групи таких); або ж по часу народження.

Чотири покоління однієї родини: дитина, матір, бабуся і прабабуся

Покоління в генетиці (а також в генеалогії) - сукупність особин, безпосередні предки яких належать або якоїсь сукупності родоначальників, або якогось попереднього покоління. Для однаковості термінології сукупність родоначальників також іменується поколінням. У генетиці покоління родоначальників (батьків) позначається буквою P (лат. parentes батьки), а покоління дітей - буквою F (лат. filia, filius дочка, син) або F 1 , наступне за ним покоління - F 2 і т. д.

Покоління в соціології - спільність членів деякого суспільства за часом народження. Спробу застосувати поняття покоління в історичних та історико-культурних дослідженнях зробив Ортега-і-Гассет і його учень Хуліан Маріас.

Як зауважив біолог До. Гробстайн, «з початку нової ери змінилося всього лише близько сотні поколінь »[1].

  1. Гробстайн, К. Стратегія життя. М., 1968. С. 27