Відкрити головне меню

В астрономії, різниця зоряних величин,отримана з двох інтервалів довжин хвиль; характеризує основні риси розподілу енергії в спектрі небесного тіла,його колір.Поняття показник кольору введено К.Шварцшильдом на початку 20 ст. До 50-хх рр. 20 ст. головним є інтернаціональний показник кольору,що представляв собою різницю інтернаціональних фотографічної та фотовізуальної зоряних величин. В сучасній астрономії в найбільш розповсюдженій системі UBV, як правило, використовується показник кольору U-B і B-V, що відповідає різницям зоряниз величин в ультрафіолетовому(U),синьому(B) та в жовтому(V) частинах спектру. Розширення системи UBV в червону та інфрачервону області(величини R,I) дозволяє отримати інші показники кольору, наприклад V-R, V-I і т.д. Нульпункт показнику кольору встановлений так, щоб всі показники кольору рівнялися би нулю для деяких вибраних ближніж зір-карликів спектральног класу А0. Показник кольору B-V та U-B від'ємні для зірок більш ранніх спектральних класів(більше "голубих"), ніж А0,і додатні для більш пізніх (більш "червоних"). В інших фотометричних системах нульпункти показнику кольору можуть відрізнятися від вказаного. Показники кольору визначаються або фотографічними методами,або фотоелектричними. Показники кольору використовуються при вивченні міжзоряного поглинання світла,природи і еволюції зірок і зоряних систем та інших об'єктів.


Нехай маємо дві фотометричні полоси,наприклад B і V або U та R, або, в загальному випадку,будь-яка полоса з номером і такривою реакції Ті'(λ) та інша полоса з номером j та кривою реакції Тj'(λ). Нехай маємо дві зорі,друга з яких-стандарт. Якщо G1,i та G1,j-відклики пристроютна випромінювання другоі зорі(стандарт), з відомими величинами m2,i та m2,j то маємо:

;

;віднімаємо другу рівність з першого отримуємо:

.

Тут різниця зоряних величин,отриманих в двох фотометричних полосах,називаються показниками кольору або колор-індексом. Константа consti,j визначається зі спостережень стандарту. Як правило вважається,що для стандартів вибраного сорту ,а саме: для непокраснівших зірок спектрального класу А0 головної послідовності,зоряні величини у всіх можливих полосах однакові, тобто всі можливі показники кольору для них рівні нулю.

Якщо спостереження проводяться в n фотометричних полосах, то з отриманих зоряних величин можна скласти n(n-1)показників кольору. З цих показників кольору n-1 будуть незалежними.

Власні,властиві самим зіркам показники кольору називаються нормальними. В іншому випадку спостережувані показники кольору,змінені міжзірковою зоряною екстинцію,називаються почервонілими.