Питома теплота пароутворення

Питóма теплотá випарóвування (пароутворення) — це фізична скалярна величина L, що чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно надати 1 кг рідини для перетворення її в пару при температурі її кипіння. Одиниці вимірювання в СІ - джоуль на кілограм ([L] = Дж/кг).

Питому теплоту пароутворення можна визначити не тільки при температурі кипіння, а й під час пароутворення за будь-якої температури. У цьому разі питома теплота пароутворення буде залежною від температури ([L] = Дж/Ккг)

Питома теплота випаровування дорівнює питомій теплоті конденсації, тобто кількості теплоти, яка виділяється при конденсації 1 кг газу при сталій температурі.

Теплота Q, необхідна для випаровування рідини масою m, дорівнює

,

де L - питома теплота випаровування.

Фізична природа

При випаровуванні чи конденсації змінюється агрегатний стан речовини, тобто випаровування і конденсація є фазовими переходами. Цей фазовий перехід є фазовим переходом першого роду, тобто таким, при якому значення термодинамічних потенціалів змінюються скачком. Зазвичай процес випаровування проходить при сталому тиску й при сталій температурі. Термодинамічним потенціалом, який використовується при таких умовах є ентальпія. Теплота, передана рідині йде на те, щоб подолати притягання між молекулами, яке діє в рідкому стані. Питома теплота випаровування дорівнює різниці ентальпій 1 кг речовини в газоподібному й рідкому станах.

 

Див. також

Література

  • Чолпан П.П. Фізика. К.: Вища школа. 2003. - 567 с.
  • В.Є.Погорелов, доктор фіз.-мат. наук, О.В.Слободянюк, доктор фіз.-мат. наук, проф., О.А.Єщенко, кандидат фіз.-мат. наук, О.І.Конділенко, кандидат фіз.-мат. наук, Б.М.Шутов, кандидат фіз.-мат. наук. Фізичний практикум (част. II) Молекулярна фізика