Відкрити головне меню


Палагін Віктор Андрійович - український фахівець з робототехніки, мехатроніки, мікросистемної техніки, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Віктор Андрійович Палагін
Громадянство СРСР СРСРУкраїна Україна
Діяльність викладач університету
Alma mater Харківський технологічний інститут
Заклад Харківський національний університет радіоелектроніки
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор технічних наук

Біографія

Віктор Палагін у 1960 р. закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю конструювання та технологія виробництва радіоапаратури і отримав фах інженера. Вже у 1986 р. він закінчує Харківський національний університет і отримує спеціальність математика. Віктор Палагін у 1990 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 2016 р. став доктор технічних наук за спеціальністю "технологія, обладнання та виробництво електронної техніки"[1] (рос.).

Наукова робота

Віктор Палагін - керівник проблемної науково-дослідної лабораторії «Мікроелектромеханічних та мікрооптоелектромеханічних систем», яка провадить розробку з виконання держбюджетних тем кафедри[2].

Творчий доробок

Віктор Палагін автор понад 100 друкованих праць, 2 монографій, 1 підручника, 14 патентів, наукових статей[2]:

  • Палагин В.А., Невлюдов И.Ш., Семенец В.В. Введение в микросистемную технику и нанотехнологии. Підручник. - Харьков, ТОВ «Компания СМИТ», 2011. – 416 с. (416/200)
  • Палагин В.А., Невлюдов И.Ш., Жарикова И.В. Метод подключения электронных компонентов к автоматизированным измерительным комплексам // Восточно-Европейский журнал передових технологий. - 2013.- № 1/9 (61). – с. 4-7
  • Палагин В.А., И.Ш. Невлюдов, Богдан Ю.И., Томанова Е.М. Влияние масштаба на электрофизические параметры компонентов микроэлектромеханических систем // вісник НТУ «ХПІ». Серія Автоматика та приладобудування .- 2014. № 67(1109).- с 38-48
  • Палагин В.А., Невлюдов И.Ш., Чалая Е.А. Технологии микросистемной техники (часть II) // НТЖ «Технология приборостроения». — 2015. — №2. — С. 5—11
  • Палагін В. А., Богдан Ю.І., Демська Н.П., Невлюдова В. В., Разумов –Фризюк Е. А., Роменський В.І / Плоский з’єднувач електронних пристроїв з нульовою силою вставки // патент на корисну модель № 103402. МПК Н01R 12/82 (2011/01/). Заявник та власник ХНУРЕ; заявл. 10.07.2015, публ. 10.12.2015 Бюл. № 23.

Нагороди

  • Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2014).
  • Медаль «За доблесну працю».

Примітки

Джерела

і комп’ютеризованих технологій // Харківський національний університет — LXXX. — Видавничий центр Логос Україна, 2011.]