Тип або номенклату́рний тип (лат. typus) — елемент біологічної класифікації, на якому заснований опис таксону, пов'язаний з первинною публікацією назви.

Процес виділення, позначення номенклатурного типу називають типифікацією. Типіфікация служить засобом, за допомогою якого назви таксонов пов'язують з самими таксонами. Таксономічною категорію (рангом) таксону, на якій засновується опис таксона, може бути:

  • для таксона в ранзі виду або нижче — екземпляр (у ботаніці і зоології); живий штам або, іноді, фіксований екземпляр, препарат, малюнок, опис (у мікробіології). У ботаніці типом для виду, як правило, є гербарний зразок, але іноді в цій ролі може виступати також опис або малюнок);
  • для таксона в ранзі роду або в ранзі між родом і видом — вид;
  • для таксона в ранзі родини, надродини або в ранзі між родиною і родом — рід;
  • для таксона в ранзі порядка і підпорядку (в мікробіології та ботаниці) або ряду — рід;
  • для таксона в ранзі класу і підкласу — порядок або ряд;
  • назви ботанічних таксонов рангом вище за родину типіфікуються, тільки якщо вони засновані на назві роду (наприклад назва Pinopsida утворена від Pinus L.). Інакше типіфікация до таких назв не застосовується (наприклад, в групі Coniferae, яка синонімічна підкласу Pinopsida, типовий таксон не визений).

Тип, таким чином, — об'єктивна основа, з якою зв'язана назва таксону. Оскільки номенклатурний тип є виключно номенклатурним поняттям, не можна говорити про яку-небудь «типовість» (у звичайному сенсі) таксону (елементу), що є типом, в порівнянні з аналогічними таксонами (елементами), що не є типами. Наприклад, екземпляри, що є типами, можуть опинитися на самому краю лінійки мінливості даного виду. Аналогічно, з того факту, що рід є типовим для якоїсь родини, зовсім не витікає, що істотні якісні ознаки, характерні для даної родини, виявляються у представників даного роду яскравіше в порівнянні з представниками інших родів родини.

Посилання