Закон - вербальне та / або математично виражену затвердження Помилка виразу: неочікуваний оператор <, що має доказ (на відміну від аксіоми), яке описує < ! - об'єктивно існуючі -> співвідношення, зв'язку між різними науковими поняттями, <! - встановлені шляхом індукції або дедукції -> запропоноване як пояснення фактів і визнане на даному етапі науковим співтовариством узгоджується з ними. <! - Недоведене -> неперевірене наукове твердження, припущення або здогад називають гіпотезою. Закон, справедливість якого була встановлена ​​не з теоретичних міркувань, а з досвідчених даних, називаютьемпіричнимзаконом.

Див також

Література