Навчальна дисципліна

галузь науки для класифікування професій

Навча́льна дисциплі́на згідно визначення в українському законодавстві — педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок[1].

За визначенням В. Ягупов навчальна дисциплдіна - це "науково обгрунтована систему знань, навичок і вмінь, яку відібрано для вивчення в різноманітних освітньо-виховних системах. Конкретний перелік і взаємозв'язки предметів визначаються навчальними планами, структурологічними схемами підготовки відповідних фахівців."[2]

В західних країнах відповідником терміну «навчльна дисципліна» є «академічна дисципліна» (англ. Academic discipline), що визначається як «галузь знань, яка викладається і досліджена на рівні коледжу або університету.»[3] Академічні дисципліни визначаються й визнаються науковими журналами, в яких публікуються результати досліджень, а також науковими співтовариствами, кафедрами або факультетами, до яких належать фахівці в цій області. Обов'язковою умовою визнання академічної дисципліни є її викладання щонайменше у 5-ти університетах з кількістю студентів більше 10000.[4]

Див. також

Джерела

  • [http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0864-04 Наказ Міністерства освіти і науки України 14.06.2004 N 476 (z0863-04) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2004 р. за N 864/9463]
  • Ягупов В.В. Педагогіка – Дидактичні категорії: навчальний план, навчальна програма, навчальна дисципліна, підручник і посібник
  • означення англомовної Вікіпедії
  • Визначення та класифікація фахових дисциплін як основи формування професійної компетентності майбутніх економістів. Чепорова Г.Є..