Міністр без портфеля — член уряду, який не керує міністерством і/або іншим центральним органом виконавчої влади, але має повноважне право голосу на засіданнях уряду, а також виконує окремі доручення прем'єр-міністра.

У різних країнах міністри без портфеля можуть називатися по-різному, наприклад, у Великобританії, Індії, Ірландії, Канаді, Пакистані, Японії — державний міністр, у Німеччині — міністр з особливих справ, в Україні — міністр кабінету міністрів.

Література

  • Шведа Ю. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: Астролябія.- 2005.- 488 с.
  • Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник.- Львів: Тріада плюс.- 2004.- 528 с.
  • Обушний М. І., Примуш М.В., Шведа Ю. Р. Партологія: Навч. посібник / За ред. М. І. Обушного.- К.: Арістей.- 2006.- 432 с.