Музичний напрямок - поширений термін, що вживається для класифікації музичної творчості за її стильовими або жанровими ознаками. На даний момент термін є слабко розроблений у вітчизняному музикознавстві.

Проблеми термінології

Якщо в академічній музиці класифікація музичної творчості за жанрами та стилями детально розроблена музикознавцями [1], то в сучасній популярній музиці поняття жанру і стилю нерідко вживаються як тотожні, що дає підстави говорити про плутанину термінів. Так, наприклад, деякі джерела класифікують кантрі, фольк-рок, панк-рок як музичні жанри [2], в той час як інші [3] ті самі явища називають музичними стилями.

Аналогічні плутанину термінів можна спостерігати у російськомовних та англомовних джерелах з яких вона, скоріш за все і потрапила в українськомовну. Так в російській мові схожі списки іменуються в одних джерелах музичними стилями [4] а в інших - музичними жанрами [5], або направлениями [6]

Схожу стиуацію спостерігаємо і в англійськомовних джерелах - Ресурс Music styles використовує термін англ. styles, в той час як англійська вікіпедія, та деякі інші джерела (напр. [1]) використовує термін англ. genre, а також похідний - subgenre. При цьому термін music genre розглядається як «категорія, що об'єднує музичні твори за стилем або основою музичною мовою» (Peter van der Merwe[en], 1989, p.3)[7].

Відмінність понять жанру і стилю

Якщо музичний жанр характеризує класифікацію музичої творчості за родами і видами, з огляду на їх походження, умови виконання, сприймання [8], то музичний стиль характеризується як сукупність засобів та прийомів художньої виразності, що історично склалась і відображає естетичні погляди різних суспільних груп певної епохи або творчого напрямку.[9]. Хоча об'єктивною передумовою для розрізнення як музичних жанрів, так і музичних стилів є комплекс суто музичних характеристик, при визначенні стилю звертають увагу на індивідуальні риси, притаманні тим чи іншим композиторам (або групі композиторів, особистість яких формувалася в подібних соціо-культурних умовах), а при визначенні жанру - на умови їх побутування, виконання, а також змістовну або конструктивну спрямованість певного музичного твору.

Список

Посилання

  1. Див. наприклад Е.В.Назайкинский - Стиль и жанр в музыке - М., 2003
  2. djkennymac.com
  3. rockstyles.narod.ru
  4. Напр. www.music.sibhost.ru або энциклопедия стилей
  5. Наприклад Музыкальная энциклопедия
  6. Див. направления в музыке
  7. Перекладено з англійської вікіпедії
  8. Визначення згідно Юрій Юцевич. Музика: словник-довідник. — Тернопіль, 2003. — 404 с. — ISBN 966-7924-10-6. (html-пошук по словнику, djvu)
  9. Визначення згідно Юрій Юцевич. Музика: словник-довідник. — Тернопіль, 2003. — 404 с. — ISBN 966-7924-10-6. (html-пошук по словнику, djvu)