Музична форма

загальна структура або план музичного твору

Музична форма -


1. Цілісна, організована система виражальнимх засобів музики (мелодія, ритм, гармонія, тембр і т.д.), що сприяє втіленню в творі емоційно-образного змісту.

2.Побудова й структура музичного твору, співвідношення його частин. Основними елементами музичної форми є мотив, фраза, речення, період. Різні способи зіставлення і розвитку елементів музичної форми зумовлюють появу різноманітних утворень - двочастинної, тричастинної, сонатної, варіаційної, куплетної, циклічної, вільної та інших музичних форм. Взаємовпливта єдність змісту і форми музичного твору - одночасно головна умова та ознака його художньої цінності.

Джерела