Молекулярні кристали - кристалічні твердотільні речовини, молекули яких зберігають цілісність в твердій фазі.

Зв'язки між молекулами молекулярного кристалу виникають завдяки ван дер Ваальсовим силам, водневим зв'язкам або диполь-дипольній взаємодії у випадку, коли індивідуальні молекули мають власний дипольний момент.

Характерним представником молекулярних кристалів є кристал нафталіну.

Завдяки слабкій взаємодії між молекулами молекулярні кристали мають низькі температури плавлення.

Характерними електронними збудженнями в молекулярних кристалах є екситони Френкеля.