Молекулярна біологія

галузь біології, яка займається молекулярною основою біологічної активності

Молекуля́рна біоло́гія — галузь біології, яка вивчає біологічні процеси на рівні біополімерівнуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур.

Фундаментальними завданнями молекулярної біології є встановлення молекулярних механізмів основних біологічних процесів, таких як відтворення та реалізація генетичної інформації, біосинтез білків та інших зумовлених структурно-функціональними властивостями і взаємодією нуклеїнових кислот і білків, а також вивчення регуляторних механізмів даних процесів.

Напрямки досліджень

Основні напрямки досліджень:

Методи молекулярної біології

З кінця 1950-х і початку 1960-х, молекулярні біологи навчилися характеризвати, ізолювати, і маніпулювати молекулярними компонентами клітин і організмів. Ці компоненти включають ДНК, РНК, білки..

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

Полімеразна ланцюгова реакція є надзвичайно універсальний метод для копіювання ДНК. Якщо коротко, ПЛР дозволяє одній послідовності ДНК копіюватись (у мільйони разів), або змінитись у заданих напрямках. Наприклад, ПЛР може ввести сайти рестрикції, або мутувати (змінити) конкретні основи ДНК, другий спосіб називають «швидою зміною». ПЛР також може бути використаний, щоб визначити, чи конкретний фрагмент ДНК знаходиться в комплементарній ДНК. ПЛР має багато варіацій, як зворотню транскрипцію для ампліфікації РНК, і кількісний ПЛР які дозволяють кількісно виміряти молекули ДНК або РНК.

Гель-електрофорез

Гель-електрофорез — метод розділення сумішей білків в поліакриламідному гелі відповідно до їх електрофоретичної рухливісті (функцією довжини поліпептидного ланцюжка або молекулярної маси, а також укладання білкової молекули, посттрансляційних модифікацій та інших факторів).

Саузерн-блотинг

Саузерн-блот — метод молекулярної біології, що зазвичай використовується для встановлення, чи певна нуклеотидна послідовність присутня в зразку ДНК за допомогою зондів. Саузерн-блот комбінує агарозний гелевий електрофорез, що використовується для розділення фрагментів ДНК за розміром, з методами переносу розділеної за розміром ДНК на мембрану і гібридизації. Метод названий на честь його винахідника, британського біолога Едвіна Саузерна. Інші методи блоту (тобто вестерн блот, нозерн блот та саузвестерн блот) використовують подібний принцип, але для визначення кількісного складу певної послідовновності РНК або білків, та були названі пізніше за аналогією із Саузерн-блотом (від англ. southern, nothern, western — «південний», «північний», «західний»). Оскільки тільки Саузерн-блот названий за власним іменем, ця назва повинна писатися з великої букви, але не назви нозерн- чи вестерн блотів.

Клінічне значення

Застосовується в клінічних дослідженнях та лікувальних заходах. Використання молекулярної біології чи молекулярних підходів клітинної біології в медицині тепер називається молекулярна медицина. Молекулярна біологія також відіграє важливу роль у формуванні, дії, положенні різних частин клітин, які можуть бути використані ефективно для створення нових ліків, діагнозах захворювання.

Див. також

Література

Посилання