Метрична система — система вимірювання, заснована на метрі як мірі довжини та кілограмі (грамі) як мірі маси. Зокрема, метричною є Міжнародна система одиниць СІ.

Країни, що офіційно запровадили метричну систему

В наш час більшість країн світу перейшли на метричну систему одиниць. Винятком залишаються Сполучені Штати Америки, М’янма та Ліберія. У Великій Британії метрична система використовуються поряд із імперськими одиницями.

Основна відмінність метричної системи від традиційних систем, які застосовувались раніше  полягає у використанні упорядкованого набору одиниць виміру. Для будь-якої фізичної величини існує лише одна головна одиниця і набір часткових і кратних одиниць, утворених стандартним чином за допомогою десяткових префіксів. Тим самим усувається незручність від використання великої кількості різних одиниць (таких, наприклад, як дюйми, фути, фадени, милі і т. д.) зі складними правилами перетворення між ними. У метричній системі перетворення зводиться до множення або ділення на степінь числа 10, тобто до звичайну перестановку коми в десятковому дробі.

Історія

7 квітня 1795 року у Франції прийняли закон, що вводив метричну систему мір. Так, метр визначався як одна десятимільйонна частка відстані від полюса до екватора.

 
Метр був спочатку визначений як одна десятимільйонна частка відстані між Північним полюсом і екватором через Париж.

Префікси одиниць вимірювання

Кратність Префікс Позначення Приклад
українська міжнародна українське міжнародне
101 дека deca да da дал — декалітр
102 гекто hecto г h гПа — гектопаскаль
103 кило kilo к k кН — кілоньютон
106 мега mega М M МПа — мегапаскаль
109 гіга giga Г G ГГц — гігагерц
1012 тера tera Т T ТВ — теравольт
1015 пета peta П P Пфлоп — петафлоп
1018 екса exa Е E ЕБ — ексабайт
1021 зета zetta З Z ЗеВ — зетаелектронвольт
1024 йота yotta Й Y Йг — йотаграм

Разом з основними і похідними одиницями в метричній системі використовують стандартний набір префіксів для утворення кратних і часткових одиниць. (Ця ідея була запропонована Габріелем Мутоном - французьким математиком і богословом в 1670 році[1]. Наприклад, приставка «кіло» використовується для утворення одиниці довжини (кілометр), що перевищує базову одиницю виміру в 1000 разів. Міжнародна система одиниць (СІ) рекомендує використання стандартних десяткових префіксів СІ для утворення назв і позначень кратних і часткових одиниць.

Примітки

Посилання