Мала́ Акаде́мія нау́к Украї́ни створена у 1995 році.

Сьогодні понад 300 позашкільних закладів різних типів визначені органами освіти базовими з організації діяльності МАН України, яка є пріоритетною формою позашкільної освіти.

З 1996 по 2010 рік її президентом був Кухар Валерій Павлович.

Правове та методологічне підґрунтя

Методологічна основа виховної діяльності МАН визначається Законом України «Про позашкільну освіту», Законом України «Про загальноосвітній навчальний заклад», концепцією "Про позашкільну освіту та виховання» тощо.

У Законі України «Про позашкільну освіту» затверджено структуру МАН, до якої увійшли не тільки позашкільні навчальні заклади, а й інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позааудиторний та позанавчальний час (загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади І—ІІ рівнів акредитації).

Мережа МАН

Територіальні відділення МАН

Сайт Малої академії наук Кам'янського еколого-економічного ліцею «Камелія» Дуже потужною та одною з найстаріших є регіональне відділення МАН у Автономній республіці Крим «Шукач» [1]

Навчально-виховний процес

Виконуючи функції позашкільної освіти, виховна діяльність Малої академії наук України характеризується гармонійною єдністю пізнання, творчості, спілкування дітей і дорослих, в основу яких покладено працездатність, кмітливість і захопленість вільним пошуком шляху до майстерності і розуміння змісту життя[1].

Навчально-виховний процес в МАН будується таким чином, щоб учні самостійно змогли стати практикувати у позашкільній діяльності для здобуття нових й додаткових знань, умінь і навичок.

У наукових гуртках одним з головних завдань є стимулювання кожного учня до самореалізації за допомогою засобів і методів, котрі йдуть на користь індивіду і всьому суспільству, що має на меті — виховання людини для суспільства, що постійно розвивається.

Науковий процес

Кожен учень цього закладу може отримати статус слухача МАН. Після визначення теми науково-дослідної роботи, закріплення наукового керівника слухачі стають кандидатами або дійсними членами МАН. Для них участь у трьохетапному Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт є зазвичай обов'язковою.

Науковий супровід діяльності МАН

Для досягнення програмних завдань та для сприяння пошукам членів, Вченою радою Інституту проблем виховання АПН України розроблена і впроваджується програма спецкурсу з основ науково-дослідної роботи, що має на меті допомогти зробити перші кроки наукового дослідження учням.

Проекти МАН

МанЛаб — лабораторний комплекс Національного центру «Мала академія наук України». МанЛаб пропонує допомогу у наукових та навчальних дослідженнях учням шкіл України в дистанційному та очному режимі. Лабораторний комплекс спеціалізується на дослідженнях у галузях природничого напрямку: фізика, хімія, біологія, географія, астрономія. МанЛаб використовує наукове та навчальне обладнання українських виробників та провідних виробників світу «Phywe», «Furier», «National Instrument», «Celestron» та ін.

Інтелект TV — інформаційно-пізнавальний інтернет-проект, надання інформації у якому організовано у формі телевізійного каналу.

Див. також

Примітки

  1. Ковбасенко Л. І. Проблеми активізації роботи позашкільних навчальних закладів як організаторів виховної діяльності Малої Академії наук України

Джерела

  • Ковбасенко Л. І. Проблеми активізації роботи позашкільних навчальних закладів як організаторів виховної діяльності Малої Академії наук України