Кругообіг

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Колообіг - процес, що завершується поверненням до вихідного стану й первісної форми.


  • Колообіг грошей – рух грошей у процесі виробництва та обігу, в ході якого вони здійснюють повний оборот.
  • Колообіг капіталу – процес безперервного руху капіталу, який послідовно проходить три стадії перетворення: грошову, продуктивну та товарну.
  • Колообіг води — безперервний процес обертання води на земній кулі, що відбувається під впливом сонячної радіації і дії сили тяжіння.
  • Колообіг речовин — основна властивість, характерна риса біосфери. Повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин.
  • Колообіг речовин і енергії - багаторазова участь речовин і енергії в процесах, які протікають в географічній оболонці планети.
  • Колообіг вуглецю (Carbon cycle) — кругообіг вуглецю (у різних формах, наприклад, у вигляді двоокису вуглецю ) між атмосферою , океаном.
  • Колообіг азоту в природі