Криміналіст (від лат. criminalis — фахівець, до кола професійної діяльності якого належить практичне чи наукове вирішення питань кримінального права та/або криміналістики.

У вузькому сенсі слова, фахівець в області криміналістики. Наприклад, «прокурор-криміналіст» — прокурор, який здійснює криміналістичне забезпечення слідства; «вчений-криміналіст» — вчений, який вивчає криміналістику; «експерт-криміналіст» — фахівець, що здійснює криміналістичну експертизу.

У широкому сенсі слова, криміналіст — це фахівець в галузі кримінально-правових дисциплін. Наприклад, «суддя-криміналіст» — суддя по кримінальних справах. Раніше криміналістами називали всіх вчених, які спеціалізувалися в області кримінального права та кримінального процесу, однак з виділенням в системі кримінально-правових дисциплін криміналістики та кримінології, та розмежуванням кримінального та кримінально-процесуального права, термін «криміналіст» став застосовуватися лише у вузькому значенні, застосування його в широкому сенсі збереглося лише щодо суддів.

Згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010 існують, зокрема, професії прокурора-криміналіста (код КП 2421.2) та спеціаліста-криміналіста (код КП 2423) [1] .

Див. також

Список криміналістів

Див.: Криміналісти

Примітки