кон'юнкція (лат. conjangere - об'єднувати) - одна з логічних операцій, що має значення «істина», якщо всі операнди мають значення «істина». Іншими словами, операція відображає вживання сполучника «і» в логічних висловлюваннях.

Таблиця залежності результату операції для двох операндів A і B виглядає таким чином:

A B A і B
хибність хибність хибність
хибність істина хибність
істина хибність хибність
істина істина істина

Позначення

Вираз "P або Q" записується як

P   Q

Асоціативність і комунікативність

Кон'юнкція є асоціативною операцією, тому порядок обчислень не має значення:

A B C ⇔ (A B) CA (B C)

Кон'юнкція, також, є комунікативною, тому порядок операндів не має значення:

A   BB   A

Двійкові операції

Кон'юнкція часто використовується для двійкових операцій. Наприклад:

  • 0   0 = 0
  • 0   1 = 0
  • 1   0 = 0
  • 1   1 = 1
  • 1010   1110 = 1010

Див. також: