Козьма́ Індико́плов (Індикоплевст) грец. Κόσμας Ἰνδικοπλεύστηςвізантійський купець 6 ст., що здійснив кілька подорожів по Червоному морю і Індійському океанові під час правління імператора Юстиніана. Свої подорожі описав у книзі «Християнська топографія» що відкидає систему Птолемея і заперечує кулєообразность Землі.

Карта світу Козьми Індикоплова

Посилання