Відкрити головне меню

Створення Ковбасенко Ю.І "Антична література:навч.посіб."/ — 2-ге вид., розшир. та доповн. — К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. — 248 с.