Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

Держа́вний класифіка́тор об'є́ктів адміністрати́вно-територіа́льного у́строю Украї́ни (КОАТУУ), який є складовою частиною єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор затвержено і введено в дію з 1 січня 1998 наказом Держстандарту від 31 жовтня 1997. У відповідності з КОАТУУ уся множина об'єктів класификації розподілена за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю на чотири рівні ієрархічної класифікації. До кожного рівня класифікації входять об'єкти, підпорядковані об'єктам попереднього рівня. Загальне кодове позначення об'єктів класифікації КОАТУУ має десять розрядів.
Перший рівень класифікації (розряди 1, 2) включає:


Другий рівень класифікації (розряди 3 — 5) включає:


Третій рівень класифікації (розряди 6 — 8) включає:


Четвертий рівень класифікації (розряди 9, 10) включає:


Ідентифікаційний код кожного об'єкта будується з використанням серійно-порядкового та послідовного методів кодування. Для об'єктів першого рівня класифікації виділені розряди 1,2, другого рівня — розряди 3—5, третього рівня — розряди 6—8, четвертого рівня — розряди 9,10. У разі кодування об'єктів другого і третього рівня класифікації застосовується послідовний метод кодування. При цьому розряди 3 та 6 відведено під ознаки, що вказують на рівень класифікації та вид об'єкта класифікції, що кодується.
Ознака 2-го рівня (3-й розряд) має таке значення:

 • 1 — міста обласного підпорядкування;
 • 2 — райони Автономної Республіки Крим, області;
 • 3 — райони міст, що мають спеціальний статус, який визначається законами України.


Ознака 3-го рівня (6-й розряд) має таке значення:

 • 1 — міста районного підпорядкування;
 • 2 — не використовується;
 • 3 — райони в містах обласного підпорядкування;
 • 4 — селища міського типу, що входять до складу міськради;
 • 5 — селища міського типу, що входять до складу райради;
 • 6 — селища міського типу, що входять до складу райради в місті;
 • 7 — міста, що входять до складу міськради;
 • 8 — сільради, що входять до складу райради;
 • 9 — сільради, села, що входять до складу райради міста, міськради.


Ознака 4-го рівня (розряди 9,10), кодується із збереженням старого коду.

Література

 • ДК 014-97. Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України. К.:Держстандарт України. (У трьох томах). 1997.

Див. також

Посилання

КОАТУУ для закачки у форматі DBF