Відкрити головне меню

Кавалеров Анатолій Іванович

український вчений, філософ, доктор наук

Кавалеров, Анатолій Іванович
Народився 3 червня 1937(1937-06-03)
Одеса
Помер травень 2013
Одеса
Громадянство
(підданство)
Flag of Ukraine.svg Україна
Діяльність філософ
Alma mater Рівненський педагогічний інститут
Сфера інтересів філософія
Заклад Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор філософських наук
У шлюбі з Кавалерова Ніна Антонівна

Анатолій Іванович Кавалеров (червень 1937, Одеса — травень 2013, Одеса) — український вчений, філософ, доктор філософських наук, професор.

Біографія

Анатолій Іванович Кавалеров народився 3 червня 1937 року в Одесі. У 1963 році закінчив Рівненський педагогічний інститут. Після випуску працював учителем. У 1971 році закінчив аспірантуру філософського факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата філософських наук. Згодом очолив кафедру філософії та політекономії в Рівненському педагогічному інституті.

У 1985 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук в Інституті філософії Акадкмії Наук УРСР, В 1986 році присвоєно вчене звання професора.

У 1987 році став ректором Ізмаїльського педагогічного інституту. Пізніше переїхав до Одеси, де у 1990—1992 роках обіймав посаду заступника голови обласного виконавчого комітету, в 1996—1997 роках був головою комітету з питань науки, техніки й промислової політики Одеської державної адміністрації. В 1992 році очолив кафедру філософії та соціології Південноукраїнського педагогічного університету і перебував на цій посаді до травня 2013 року.

У 1996 році став головним редактором наукового журналу «Перспективи», у 1998 році обійняв аналогічну посаду в журналі «Наукове пізнання: технологія і методологія».

Помер у травні 2013 року в м. Одеса.

У травні 2014 року в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського пройшла міжнародна наукова конференція пам'яті Анатолія Івановича Кавалерова[1].

Наукова діяльність

А. І. Кавалеров спеціалізувався на соціальній філософії, соціології, історії філософії України, філософії освіти та історії, педагогіці, створив власну наукову школу.

У 1993 році професор А. І. Кавалеров заснував і очолив у Південноукраїнському педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського першу на півдні України спеціалізовану вчену раду по захисту докторських та кандидатських дисертацій з філософії. Під його керівництвом було захищено 5 докторських дисертацій та більш ніж 40 кандидатських дисертацій.

Член-кореспондент Української Академії політичних наук (з 2000 року), Інженерної Академії України (з 1997 року), Соціологічної асоціації України[2].

Є автором і співавтором низки монографій та методичних посібників, курсу лекцій «Філософія», більш ніж 100 наукових статей і рецензій.

Праці

 1. Методическое пособие студентам по подготовке к семинарским занятиям по диалектическому материализму. — Ровно, 1974 (у співавторстві)
 2. Материальное производство — основа общественного развития. — Ровно, 1974
 3. Социалистический быт — составная часть советского образа жизни. Львов. Изд-во Вища школа, 1978
 4. Личность и общество. Ценностные ориентации личности и образ жизни. — Калининград, 1979
 5. Интернациональные черты быта в развитом социалистическом обществе. — К.: Знание, 1979
 6. Краса праці.- К.: Радянська школа, 1981 (у співавторстві)
 7. Комплексный план изучения политэкономии капитализма. — Ровно, 1981 (у співавторстві)
 8. Комплексный план изучения исторического материализма. — Ровно, 1982. (у співавторстві)
 9. Комплексный план совершенствования образа жизни населения г. Ровно. — Ровно, 1983. (у співавторстві)
 10. Комплексный план изучения диалектического материализма. — Ровно, 1984. (у співавторстві)
 11. Комплексный план совершенствования образа жизни студенческой молодежи. — Ровно, 1985. (у співавторстві)
 12. Быт развитого социализма: сущность и основные черты. — Львов: Изд-во Вища школа, 1985.
 13. Воспитание у старшеклассников непримиримости к буржуазной идеологии и пропаганде. Методическое пособие для учителей, воспитателей, студентов педагогических вузов. — Ровно, 1986. (у співавторстві)
 14. Интернациональное и национальное в подготовке будущего учителя. — Измаил, 1989. (у співавторстві)
 15. Формирование личности советского учителя: опыт и проблемы. — Измаил, 1990. (у співавторстві)
 16. Учитель и общество: опыт, проблемы, поиски. — Измаил. 1990. (у співавторстві)
 17. Методичні рекомендації до курсу «Соціологія». — Одеса, 1994. (у співавторстві)
 18. Побутові обряди та звичаї. — Тернопіль, 1994.
 19. Розвиток науки і її досягнень в Одеській області. — Одеса, 1996. (у співавторстві)
 20. Логічне мислення — основа наукового пізнання. — Одеса, 1998. (у співавторстві)
 21. Цінність у соціокультурній трансформації / А. А. Кавалеров. — О. : Астропринт, 2001. — 221 с. (у співавторстві)
 22. Личность: ее языковые ценностные ориентации / Е. Р. Боринштейн, А. А. Кавалеров. — О. : Астропринт, 2001. — 164 с. (у співавторстві)
 23. Социальная экология: проблемы и теории / А. И. Кавалеров [и др.]. — О. : Астропринт, 2005. — 167 с. (у співавторстві)
 24. Молодіжне середовище в його девіантному вимірі / А. І. Кавалеров [и др.]. — О. : Астропринт, 2005. — 127 с. (у співавторстві)
 25. Соціальна адаптація: феномен і прояви / А. І. Кавалеров, А. М. Бондаренко. — О. : Астропринт, 2005. — 112 с. (у співавторстві)
 26. Наукова інтелігенція: її роль та проблеми / А. І. Кавалеров, І. А. Кадієвська. — О. : Астропринт, 2007. — 152 c. (у співавторстві)
 27. Наука ХХ століття: методологія, трансформації, епістемологія: монографія / А. І. Кавалеров, О. О. Погорелова ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К. Д. Ушинського. — О. : Астропринт, 2008. — 136 с. (у співавторстві)
 28. Знание и сознание: монография / А. И. Кавалеров, Е. В. Байрамова; Южноукраинский гос. педагогический ун-т им. К. Д. Ушинского. — О. : Астропринт, 2008. — 160 с. (у співавторстві)
 29. Історія філософії в Україні: методичний посібник / Кавалеров А. І., Атаманюк З. М. — Одеса: Інформаційно-видавничий центр Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, 2009. — 31 с. (у співавторстві)
 30. Євроінтеграція: болонський процес і Україна: Монографія / А. І. Кавалеров, В. І. Ворніков. — Одеса: Астропринт, 2012. — 231 с. (у співавторстві)
 31. Філософська пропедевтика: Навчально-методичний посібник / А. І. Кавалеров, В. І. Ворніков. — Одеса: Астропринт, 2013. — 95 с. (у співавторстві)

Нагороди

 • Медаль «Ветеран праці»

Примітки

 1. Міжнародна наукова конференція, присвячена пам'яті А. І. Кавалерова «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання». http://www.univer.kharkov.ua/. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Процитовано 19 травня 2016. 
 2. Одесский областной филиал Южно-Украинского отделения САУ. Социологическая ассоциация Украины. Южно-Украинское отделение. Процитовано 19 травня 2016. 

Джерела

Література

 • Кавалеров, Анатолій Іванович // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). — Київ : Абрис, 2002. — 742 с. — 1000 екз. — ББК 87я2. — ISBN 966-531-128-X.
 • Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та асистентів. — Ч. 1.//Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. — 2004. — № 1 — 2. — С. 137.
 • Букач В. М. Історія Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського в особах: Біографічний довідник. — Одеса, 2005. — С. 31.

Посилання